fbpx

Medicover diagnostics

Medicover Diagnostics B&H dio je vodećeg međunarodnog sistema koji pruža širok spektar zdravstvenih i dijagnostičkih usluga. Kompanija je osnovana 1995. godine u Švedskoj i posluje u Centralnoj i Istočnoj Evropi i Aziji.

Medicover B&H | Medicover diagnostics

MEDICOVER, sa više od 30.000 zaposlenih, prisustan je u nekoliko zemalja Evrope i Azije, a najveća tržišta na kojima posluje u Evropi su Njemačka, Rumunija i Poljska.
Na području Republike Srpske i BiH MEDICOVER DIAGNOSTICS pruža usluge laboratorijske dijagnostike i to kao prva akreditovana laboratorija sa više od 3 000 dostupnih testova.

synevo

Dijagnostičke usluge nude širok spektar laboratorijskih usluga u svim glavnim oblastima patologije, počev od rutinskih do naprednih testova, od prevencije do praćenja liječenja. 

Na nivou MEDICOVER grupacije posao se obavlja kroz mrežu od 97 laboratorija, 733 punktova za uzimanje uzoraka krvi i 26 klinika u deset zemalja. 

U sastavu Medicover sistema je i MEDICOVER GENETICS – genetske laboratorije koje pružaju usluge analiza u oblasti genetike i napredne biotehnologije. 

Fokusirani na visok kvalitet usluga

Savrijemena medicina nezamisliva je bez laboratorije.

Više znanja o složenom porijeklu mnogih bolesti zahtjeva da stručnjaci za dijagnostiku iz svih oblasti medicine, farmacije, biologije, genetike …. objedine svoje znanje i da usko sarađuju sa kliničkim stručnjacima, kako bi došli do optimalne terapije za liječenje svakog pacijenta.

Medicover sa stručnjacima različitih specijalizacija u jedinstvenom je položaju da doprinese novoj eri medicine.

Medicover pruža dijagnostičke usluge bolnicama i privatnim medicinskim ustanovama, kao i direktno pacijentima i ljekarima. Kompanija sarađuje sa državnim ali i sa privatnim klinikama, osiguravajućim društvima, farmaceutskim kompanijama i drugim privatnim laboratorijama.

Takođe, Medicover sistem redovno nadograđuje i investira u najsavrijemeniju laboratorijsku opremu, poput potpuno integrisane automatizacije lidera u ovom segmentu industrije (Roche, Beckman Coulter i Sismek) i samostalne automatizacije (Abbot M2000 rt, multipleks Bioplek 2200, EuroblotMaster).

U oblasti mikrobiologije, oprema poput mikroflek ™ LRF – MALDI-TOF instrumenta i VASP automatizacije omogućavaju inovativna testiranja. Potreba za preciznom i brzom dijagnostikom u digitalnoj patologiji osigurava Philips digitalni skener.

U BiH dostupno je više od 3000 testova i analiza

Medicover Diagnostics B&H nudi više od 3 000 parametara za testiranje, od rutinskih analiza krvi do visoko napredne dijagnostike iz svih područja laboratorijske diagnostike, poput: alergija i autoimuna dijagnostika, bakteriologija, parazitologija, biohemija i imunohemija, dijagnostika/transfuzija krvnih grupa, tumor markeri, klinička hemija, citologija, hematologija, histopatologija, humana genetika, higijena, imunologija i imunohemija, zarazne bolesti, mikrobiologija, molekularna biologija i farmakologija/toksikologija.

Medicover diagnostics 2
synevo1

Sigurne i pouzdane MEDICOVER dijagnostičke usluge podrazumijevaju širok raspon laboratorijskih ispitivanja iz svih oblasti savremene medicinske prakse.

1.icon

Alergija i autoimuna dijagnostika; Bakteriologija, parazitologija;  Biohemija i imunologija;  Transfuziologija, određivanje krvne grupe i tipizacija; 

2.icon

Tumor markeri; Klinička hemija; Citologija; Hematologija; Histopatologija;

3.icon

HLA tipizacija; Humana genetika; Higijena; Imunologija;

4.icon

Dijagnostika infektivnih odeljenja; Mikrobiologija; Molerkularna biologija: Farmakologija; Toksikologija;