fbpx

Veracity

VERACITY NIPT NOVE GENERACIJE 

VERACITY je neinvazivni prenatalni test (NIPT) koji tačno može da detektuje prisustvo određenih genetskih poremećaja ploda, već od
10. nedelje trudnoće. Potreban je samo uzorak krvi majke. 

Validiran za jednoplodne i blizanačke trudnoće, može da se koristi i kod trudnoća koje su nastale nakon vantjelesne oplodnje, a preporučljiv trudnicama
različite životne dobi. 

Šta otkriva Veracity? 

VERACITY otkriva stanja koja se češće javljaju u populaciji, a mogu biti uzrokom teških poremećaja koji utiču na kvalitet života osobe.
Rano, prenatalno otkrivanje ovih stanja unapređuje savremenu kontrolu trudnoće i pomaže u donošenju odluka o daljem tretmanu trudnoće. 

Prenatalni test

BENEFITI VERACITY TESTA

ANEUPLOIDIJE AUTOZOMNIH HROMOZOMA Promjena u jednom od hromozomskih parova 1-22

 
 • Daunov sindrom (Trizomija 21) 
 • Edvardsov sindrom (Trizomija 18) 
 • Patau sindrom (Trizomija 13)
 
 

ANEUPLOIDIJE POLNIH HROMOZOMA
Promjena u 23. paru hromozoma

 • Tarnerov sindrom (45 X)
 • Sindrom trostrukog X (47 XXX)
 • Klinefelterov sindrom (47 XXY)
 • Jakobs sindrom (47 XYY) 
 • Sindrom XX YY (48 XX YY)
 

MIKRODELECIJE – gubitak malog dijela hromozoma

 
 • DiDžordžov sindrom (22q11.2)
 • Sindrom delecije (1p36)
 • Smit-Magenisov sindrom (17p11.2)
 • Volf-Hiršhornov sindrom (4p16.3
 

KAKO FUNKCIONIŠE VERACITY TEST? 

Tokom trudnoće, fetalna DNK putuje od placente do majčinog krvotoka i cirkuliše zajedno sa njenom DNK. Nakon uzimanja uzorka krvi majke u zdravstvenoj ustanovi za koju se odlučite, uzorak se šalje u našu genetsku laboratoriju.

Iz majčine krvi izdvajamo DNK ploda i analiziramo pomoću bioinformatičke tehnologije poslednje generacije. Rezultati se dostavljaju vašem ljekaru/genetičaru u roku od 4 do 7 radnih dana.

DA LI JE VERACITY TEST SIGURAN?

VERACITY je siguran test i ne predstavlja rizik ni po majku ni po bebu.

BENEFITI VERACITY TESTA U ODNOSU NA DRUGE NIPT TESTOVE?

VERACITY NIPT je dizajniran od strane našeg tima stručnjaka kako bi se izbegli problemi povezani sa drugim testovima. Baziran je na tehnologiji poznatoj kao ‘Target Capture Enrichment’, koja analizira dijelove DNK koji sadrže testirane aneuploidije stotine puta, što rezultuje visokom tačnošću i pouzdanošću.

Tačnost 99%. Sigurnost 99%.

9
5

Šta nam govore rezultati testa?

 

Tačno mjerenje fetalne frakcije od suštinskog je značaja za rezultate testa. Ako fetalna frakcija nije tačno izmjerena ili ako nije iznad određenog procenta definisanog od strane medicinskih ginekoloških društava, postoji rizik od lažno negativnih rezultata. 

Rezultati testa opisuju veoma mali ili veoma visok rizik na neki od testiranih parametara. 

VEOMA MALI RIZIK
Mala mogućnost da fetus ima jedno od testiranih stanja

VEOMA VISOK RIZIK
Velika mogućnost da fetus ima jedno od testiranih stanja.

Rezultate testa će vam detaljno pojasniti vaš ljekar ili naše genetsko savjetovalište. 

0 analiza | 0,00 KM
Pogledaj sve