CRP – dijagnostika inflamatornog procesa

Šta je CRP (C- reaktivni protein)?

CRP je je protein čije vrijednosti u krvi rastu u infekcijama i upalnim stanjima, kao i poslije operacija ili trauma. Sintetiše se u jetri  kao reaktant akutne faze usljed oštećenja tkiva i upalnog procesa u organizmu.

Iako povišene vrijednosti CRP-a ukazuju na prisutan zapaljenski proces u tijelu, ovaj parametar ne može da ukaže na lokaciju tj. mjesto u organizmu gdje postoji žarište.

Određivanje CRP-a se radi u dijagnostičke svrhe, za praćenje zapaljenskog procesa u organizmu, kao i za praćenje odgovora na primjenjenu terapiju (najčešće je u pitanju terapija antibioticima).

Kroz tekst saznajte:   

Koje informacije nam pruža rezultat CRP-a?

CRP test pomaže u dijagnostici kod:

 • Procjene stepena inflamatornog procesa;
 • Blagovremenog otkrivanja postoperativnih komplikacija;
 • Praćenja uspješnosti prihvatanja transplantanta;
 • Praćenja uspješnosti antibiotske terapije kod bakterijskih upala;
 • Praćenja pacijenata sa upalnim reumatskim bolestima;

C-reaktivni protein (CRP) se određuje osobama kod kojih postoji sumnja na akutnu inflamaciju usljed teške bakterijske ili gljivične infekcije, karcinoma, operacije ili komplikacije osnovne bolesti (autoimunih oboljenja), kao i za praćenje i progresije toka bolesti i odgovora na propisanu terapiju.

Šta je akutno stanje?

Bolovi i inflamatorni procesi u organizmu koji nastaju iznenada i intenzivnog su bola (intenziteta) izazivaju akutnu fazu tj.stanje bolesti.

Pojava akutnog bola ili simptoma akutnog upalnog procesa zahtjeva hitnu intervenciju i pristupanje dijagnostici i primjeni adekvatne terapije.

Akutna stanja i bolovi mogu biti znak upozorenja koja ukazuju na postojanje ozbiljnih, opasnih oboljenja i stanja organizma, kao što je iznenadni, oštar bol u grudima i lijevoj ruci (kao predznak srčanog infarkta) ili recimo, intenzivan bol u stomaku (posljedica zapaljenja slijepog crijeva). Akutni simptomi i bolovi su razlozi zbog kojih je potrebno javiti se ljekaru.

U akutnim stanjima, CRP test je značajan laboratorijsko-dijagnostički parametar (kao prvi korak u dijagnostici mogućeg inflamatornog procesa).

Kada se određuje CRP?

Ljekar može da zahtjeva provjeru nivoa CRP-a u krvi ukoliko sumnja na prisustvo infekcije ili druga zdravstvena stanja.

CRP test bi trebalo raditi ako se sumnja na bakterijsku infekciju na osnovu kliničke slike pacijenta i objektivnih znakova i simptoma infekcije.

Test je značajan i kod djece i novorođenčadi koji pokazuju znake upale, kao i kod pacijenata koji imaju simptome sepse praćenih povišenom tjelesnom temperaturom, groznicom, otežanim disanjem i kada postoji ubrzan rad srca.

CRP je značajan parametar kod pacijenata koji su na postoperativnom oporavku. Ako se vrijednosti CRP-a ne smanjuju i ostaju povišene i nakon trećeg dana od operacije, može se posumnjati na postojanje akutne bakterijske infekcije.

Klinička primjena CRP testa

Određivanje nivoa C-reaktivnog proteina u krvi se preporučuje pacijentima kod kojih se sumnja da postoji inflamatorni proces izazvan bakterijskom infekcijom.

CRP je naročito koristan za diferenciranje virusnih od bakterijskih infekcija.

Virusne infekcije su obično praćene povišenom sedimentacijom eritrocita, kao i porastom broja leukocita, dok vrijednost CRP-a ostaje u okviru referentnog opsega mjerenja, za razliku od  bakterijske infekcije kada porast nivoa CRP-a može biti značajno uvećan u odnosu na referentnu vrijednost.

Dalje, CRP se koristi za praćenje hroničnih stanja i upalnih procesa.

Do porasta nivoa CRP-a dolazi u sledećim slučajevima:

 • Kod postojanja upalnih procesa usljed bakterijske infekcije, virusne infekcije, nakon srčanog udara i/ili nakon operacije
 • Ukoliko postoji dijagnoza sistemske inflamatorne bolesti
 • Kod maligniteta
 • Alergijske reakcije mogu dovesti do porasta CRP-a u cirkulaciji
 • Kod hroničnih inflamatornih bolesti, poput reumatoidnog artritisa ili lupusa
 • U trudnoći (zadnji trimestar)

Tumačenje rezultata CRP testa (u odnosu na referentne vrijednosti)

U akutnoj fazi zapaljenja koncentracija CRP-a raste višestruko. Porast se detektuje kroz nekoliko sati od pojave simptoma upale, a maksimalnu vrijednost dostiže 48h od početka zapaljenskog procesa.

Referentne (normalne) vrijednosti CRP su < 5mg/L.

Blago povišenim vrijednostima se smatraju vrednosti CRP-a između 10-40 mg/L koje ukazuju na blagu upalu.

Vrijednosti C- reaktivnog proteina koje se kreću u opsegu između 40-200mg/L ukazuju na akutnu inflamaciju, najčešće izazvanu bakterijama, dok kod ozbiljnih bakterijskih (super)infekcija nivo CRP-a može da dostigne vrednosti veće od 200 mg/l.

Blago povišene vrijednosti CRP-a (do 40 mg/L) se mogu javiti i kod starijih osoba, u trudnoći, kod aktivnih pušača, kao i kod virusnih infekcija.

Tumačenje dobijenih rezultata CRP-a i donošenje medicinskog zaključka ne zavisi samo od povećanih vrijednosti ovog parametra već bi trebalo uzeti u obzir određivanje i drugih laboratorijskih analiza (kompletna krvna slika, sedimentacija eritrocita, fibrinogen itd.), kao i kliničku sliku i zdravstveno stanje pacijenta

Rezultat CRP-a veći od 50 mg/L  je znak ozbiljne infekcije, traume ili hronične bolesti, za koju će verovatno biti potrebno dodatno testiranje da bi se utvrdio uzrok nastanka tako povišenih vrijednosti.

Kako da se pripremim za CRP testiranje?

Za ispitivanje CRP-a nije potrebna posebna prirema, samo je preporuka da vađenje krvi ne bude neposredno nakon obroka

Neki lijekovi mogu da utiču na koncentraciju CRP-a. Obavijestite svog ljekara i laboranta na prijemu pri dolasku u laboratoriju o lijekovima tj. terapiji koje uzimate.

CRP možete uraditi tokom radnog vremena, u svim Medicover Diagnostics laboratorijama širom Republike Srpske.

Za uzorak je potrebna mala količina krvi.

Uzorak za analizu: Venska krv, krv iz prsta ili pete u slučaju novorođenčadi i male djece.

Rezultat nalaza je gotov istog dana, u roku od svega par sati od uzorkovanja (u hitnim slučajevima i brže).

Koji CRP test je dostupan u Medicover laboratoriji?

CRP testovi dostupni u Medicover laboratoriji koji otkrivaju upalu su: 

Podeli:

Povezani članci

Veza između insulinske rezistencije i ishrane
Insulinska rezistencija se definiše kao stanje usled koga dolazi do povećanja koncentracije insulina u krvi. Ćelije vremenom postaju otporne na dejstvo insulina pa insulin više nije u stanju da obavlja svoju osnovnu funkciju u organizmu, a to je kontrola nivoa glukoze u krvi. 
Štitna žlijezda – hormoni štitne žljezde
Štitna žlijezda - štitnjača je žlijezda koja izgleda poput leptira smještenog sprijeda, u donjoj polovici vrata, ispod grkljana, a ispred dušnika.
Test opterećenja šećerom – OGTT test
Test opterećenja šećerom je laboratorijsko-dijagnostički test pomoću kojeg se ispituje sklonost pacijenata ka šećernoj bolesti.
D-dimer i njegova uloga u dijagnostici tromboza
D-dimer je proizvod razgradnje fibrina, mali fragment proteina prisutan u krvi nakon što se krvni ugrušak razgradi fibrinolizom. Nazvan je tako jer sadrži dva D fragmenta proteina fibrina spojena unakrsnom vezom, čime se formira proteinski dimer.
CRP pomoc u dijagnostici
CRP – dijagnostika inflamatornog procesa
CRP je je protein čije vrijednosti u krvi rastu u infekcijama i upalnim stanjima, kao i poslije operacija ili trauma.. Sintetiše se u jetri  kao reaktant akutne faze usljed oštećenja tkiva i upalnog procesa u organizmu.
Anemija (malokrvnost) – uzrok  nastanka i dijagnostika
Anemija ili malokrvnost je stanje kada organizam nema dovoljno zdravih crvenih krvnih ćelija (eritrocita) koje prenose kiseonik do svih tkiva,organa i ugljendioksid u suprotnom pravcu.

Lokacije naših laboratorija