fbpx

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta MEDICOVER DIAGNOSTICS sistema laboratorija, između ostalog, propisuje profesionalnost osoblja, pouzdanost analiza i povjerljivost podataka svakog pacijenta.

Natasa i Nina 2

Politika kvaliteta štiti osnovna načela zdravstvene zaštite

Svaki građanin ima pravo da dobije uslugu koja je u okviru djelatnosti rada Laboratorije uz poštovanje osnovnih načela zdravstvene zaštite, a to su:

  • pristupačnost,
  • pravičnost,
  • sveobuhvatnost i
  • kontinuiranost.


Svaki pacijent ima pravo na privatnost i poverljivost ličnih informacija.

ZU Laboratorija u oblasti imunologije „Medicover Diagnostics“ Banja Luka pruža usluge laboratorijske dijagnostike na profesionalan, nepristrastan i nezavisan način u skladu sa zakonom, propisanim pravilima, procedurama, uputstvima i dobrom laboratorijskom praksom.

Vodeća laboratorija za biohemijsku dijagnostiku

Osoblje Laboratorije obavlja svoje zadatke u skladu sa dodeljenim ovlašćenjima, odgovornostima i u svemu prema zahtjevima standarda BAS EN ISO 15189:2018 i dobre laboratorijske prakse.

Izborom kompetentnog osoblja i kontinualnim unapređivanjem znanja i veština, održavamo visok nivo profesionalizma, što uz primenu novih dostignuća iz oblasti laboratorijske dijagnostike i savremene opreme vodi ka realizaciji osnovnog cilja: da kvalitet bude ono po čemu ćemo biti prepoznati kao vodeća laboratorija za biohemijsku dijagnostiku.

Laboratorije Medicover Diagnostics dijelom Medicover sistema postale su 2022. godine, nakon što je Švedska grupacija uspostavila partnerstvo sa laboratorijom Konzilijum.

Medicover Diagnostocs B&H 

Medicover Diagnostics je izbor broj jedan za dijagnostičke laboratorijske usluge u Bosni i Hercegovini,
nudeći više od 3000 rutinskih i naprednih testova u svim glavnim oblastima, uključujući biohemiju, imunohemiju, hematologiju i patofiziologiju.

Medicover Diagnostics Bosna i Hercegovina trenutno upravlja mrežom od jedne centralne laboratorije sa 10 lokacija strateški i povoljno raspoređenih širom
zemlje.

Certifikat LM 129 01 1

MEDICOVER sistem sa više od 30.000 zaposlenih, prisustan je u nekoliko zemalja Evrope i Azije, a najveća tržišta na kojima posluje u Evropi su Njemačka, Rumunija i Poljska.
Na području Republike Srpske i BiH MEDICOVER DIAGNOSTICS pruža usluge laboratorijske dijagnostike i to kao prva akreditovana laboratorija sa više od 3 000 dostupnih testova.

0 analiza | 0,00 KM
Pogledaj sve

Radno vrijeme

Povodom Međunarodnog praznika rada laboratorije Medicover Diagnostics neće raditi 1. maja 2024. godine, dok je 2. maja radno vrijeme laboratorija 07.00 do 14.00h. 
 
Povodom vjerskog praznika Vaskrsa laboratorije u Republici Srpskoj rade praznično radno vrijeme: 
 
Petak, 03.05 – 07.00 do 14.00h
Subota, 04.05. – 08.00 do 14.00h
Ponedeljak, 06.05. – 07.00 do 14.00h
 
Četvrtak, 9. maj 2024. je neradni dan.