Priprema za analize

Poštovani pacijenti,

Kako bi Vaši laboratorijski rezultati bili pouzdani, neophodna je adekvatna priprema za analize, kao i da se pravilno uputite u procedure sakupljanja i čuvanja određenih vrsta uzoraka. Naša uloga je da Vam pomognemo u tome!