fbpx

Priprema za analize

Pregled urina:

Nakon jutarnjeg tuširanja toplom vodom i sapunom uzeti prvi jutarnji urin (srednji mlaz) u sterilnu bočicu i donijeti u laboratoriju u roku od dva sata.

24h urin:

Urin se može sakupljati u čiste plastične boce (najbolje od negazirane vode).

Za pojedine parametre (kateholamini, VMA, 5HIAA, oksalati, citrati…) urin se sakuplja u posebne boce sa konzervansom. Na zahtjev, boca se može dobiti u laboratoriji.

Za sve parametre koji se određuju iz 24h-ovnog urina, urin se mora sakupljati tačno 24 sata (završava se u isto vrijeme kada je sakupljanje i započeto s tim što se prvi jutarnji urin prvog dana baci, a prvi jutarnji sljedećeg dana priključi ostalim porcijama), tj. sakupljanje urina započeti sa drugim jutarnjim urinom, a nakon toga sakupljati sve porcije urina zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.

U laboratoriju donijeti cjelokupnu količinu urina.

Pregled urina:

Nakon jutarnjeg tuširanja toplom vodom i sapunom uzeti prvi jutarnji urin (srednji mlaz) u sterilnu bočicu i donijeti u laboratoriju u roku od dva sata.

24h urin:

Urin se može sakupljati u čiste plastične boce (najbolje od negazirane vode).

Za pojedine parametre (kateholamini, VMA, 5HIAA, oksalati, citrati…) urin se sakuplja u posebne boce sa konzervansom. Na zahtjev, boca se može dobiti u laboratoriji.

Za sve parametre koji se određuju iz 24h-ovnog urina, urin se mora sakupljati tačno 24 sata (završava se u isto vrijeme kada je sakupljanje i započeto s tim što se prvi jutarnji urin prvog dana baci, a prvi jutarnji sljedećeg dana priključi ostalim porcijama), tj. sakupljanje urina započeti sa drugim jutarnjim urinom, a nakon toga sakupljati sve porcije urina zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.

U laboratoriju donijeti cjelokupnu količinu urina.

Apstinirati 3 do 5 dana.

Uzorak se uzima u sterilnu čašicu u laboratoriji, a ukoliko se uzorak donosi od kuće transportuje se na tjelesnoj temperaturi u roku od 30 minuta.

Urinokultura:

Nakon jutarnjeg tuširanja toplom vodom i sapunom, prvi jutarnji urin (srednji mlaz) uzeti u sterilnu posudu i donijeti u laboratoriju u roku od jednog sata.

Ukoliko nije moguće dati prvi jutarnji urin, neopohodno je da prođe minimalno četiri sata između dva mokrenja. Ukoliko je transport odložen, uzorak čuvati u frižideru.

PCR – polno prenosive bolesti
(Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum):

Kod muškaraca, analiza se može raditi iz prvog mlaza prvog jutarnjeg urina. Uzorak se može čuvati do 24 sata u frižideru.

Brisevi grla i nosa:

Nije potrebna priprema.

Stolica (feces):

Prije davanja fecesa u periodu od nekoliko dana (ukoliko je moguće) ne uzimati: antacid, uljane laksative, antimikrobne lijekove, kontrastna sredstva (soli bizmuta, barijuma i sl).

  • Pripremiti namjensku posudu koja na poklopcu ima kašičicu za sakupljanje uzorka.
  • Uzorak se sakuplja iz čiste posude, kese, sa pelene, uz izbegavanje kontaminacije toalet papirom, vodom, urinom.
  • Pokupiti 3 kašičice sa 3 različita mjesta (količina je 2-5 g, odnosno 3-5 ml tečne stolice). Birati dijelove sa vidljivom sluzi ili krvi, ukoliko ih ima. Ukoliko je feces čvrst, uzeti sa oba kraja i iz sredine uzorka.
  • Transportovati do laboratorije u toku 2 sata na sobnoj temperaturi (22-25°C). Ukoliko se transport odlaže, uzorak čuvati u frižideru do 24 sata.
  • Iz uzorka stolice se mogu određivati: bakterije, gljivice, paraziti, protozoe, toxin Clostridium difficile, Adeno i Rota virus, okultno krvarenje i calprotectin.
  • Za test na okultno krvarenje preporučuje se analiza iz tri uzastopna uzorka stolice.

Perianalni otisak:

Uzorak su uzima ujutru, bez toalete perianalne regije prethodno veče i to jutro.

Koža, nokti:

Mjesto uzimanja se ne smije tretirati bilo kakvim kremama i antisepticima minimum 12 sati prije uzimanja uzorka. Kožu obavezno oprati sapunom i vodom prije uzimanja uzorka.

Iskašljaj (sputum):

Uzorak se daje ujutru, prije toaleta i jela.

  • Usta isprati mlakom vodom.
  • Udahnuti duboko 2-3 puta, nakašljati se pri izdisaju i iskašljati sadržaj u sterilnu posudu. Izbjegavati kontaminaciju pljuvačkom.
  • Potrebno je minimalno 1 ml uzorka, najbolje 3-5 ml.
  • Transportovati do laboratorije u toku 2 sata na sobnoj temperaturi (22-25°C). Ukoliko se transport odlaže, uzorak čuvati u frižideru do 24 sata.

Sperma:

Nakon tuširanja toplom vodom i sapunom uzorak sperme uzeti u sterilnu posudu.

Transportovati do laboratorije u toku 2 sata na sobnoj temperaturi (22-25°C). Ukoliko se transport odlaže, uzorak čuvati u frižideru do 24 sata.

Genitalni brisevi
(vaginalni i cervikalni brisevi – bakteriološki, mikološki, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma spp. i Ureaplasma spp):

Izbjegavati uzimanje briseva tokom menstrualnog krvarenja i ovulacije.

Uretralni brisevi
(bakteriološki, mikološki, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma spp. i Ureaplasma spp):

Ne urinirati dva časa prije uzimanja briseva.

0 analiza | 0,00 KM
Pogledaj sve