fbpx

Priprema pacijenata za spermogram

SPERMOGRAM priprema

Priprema za spermogram u konačnici obezbjeđuje dobijanje kvalitetnih laboratorijskih nalaza koji govore o reproduktivnom zdravlju muškarca.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) je 2010. godine izdala peto izdanje laboratorijskog priručnika za izradu  spermograma (WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen) koji pored protokola sa striktnim pravilima kojih se treba pridržavati u analizi, sadrži i preporuke za pravilnu pripremu pacijenata za analizu spermograma.

Adekvatnom pripremom pacijenata i primjenom preporučenih postupaka za analizu dobijaju se validni rezultati i klinički korisne informacije za procjenu prognoze fertiliteta, postavljanje dijagnoze infertiliteta, izbor odgovarajućih terapijskih opcija, kao i praćenje efekata terapije.

Primjenom ovih smijernica obezbjeđuje se standardizacija cjelokupnog postupka i dobijanje uporedivih rezultata.

Postupak za sakupljanje uzorka sperme

Kod prikupljanja uzorka za  spermogram, uzorkovanje je najbolje izvršiti u laboratoriji (postoji poseban prostor za tu namjenu). Uzorak sperme se dobija masturbacijom (ne koristiti kondom). U izuzetnim slučajevima, uzorak se može donijeti od kuće, pri čemu transport ne treba da traje duže od 20 min, a uzorak treba držati pod miškom radi očuvanja odgovarajuće temperature.

Postupak obuhvata sljedeće preporuke:

  • Potrebno je apstinirati (suzdržati se od polnog odnosa) 3-5 dana (apstinencija kraća od 2 dana nepovoljno utiče na broj spermatozoida, dok apstinencija duža od 5 dana nepovoljno utiče na njihovu pokretljivost);
  • Tokom perioda apstinencije treba smanjiti, a ako je moguće potpuno isključiti, pušenje i uzimanje alkohola;
  • Pacijent treba prethodno, prije davanja uzorka, da urinira;
  • Neposredno prije davanja uzorka, urogenitalnu oblast treba dobro oprati vodom i osušiti;
  • Uzorak treba sakupiti u sterilnu posudu sa što širim otvorom (najbolje je koristiti sterilnu bočicu za urin);
  • Voditi računa da se sakupi cjelokupna količina uzorka (nepotpuno sakupljen uzorak utiče nepovoljno na rezultate analize; dobijaju se niže vrijednosti zapremine ejakulata i broja spermatozoida);
  • Važno je zabilježiti tačno vrijeme uzorkovanja (odustvo informacije o tačnom vrijemenu uzorkovanja onemogućava određivanje vrijemena likvefakcije);
Spermogram

Upozorenja:

  • Ne sakupljati uzorak tokom seksualnog odnosa metodom prekida odnosa pre vrhunca (može doći do gubitka značajne količine uzorka i kontaminacije tjelesnim tečnostima partnerke), niti korišćenjem prezervativa (sadrže spermicide koji nepovoljno utiču na pokretljivost i vitalnost spermatozoida),
  • Analizu spermograma ne treba raditi u toku i najmanje 7 dana nakon akutnih infektivnih bolesti, naročito ako su praćene povišenom tjelesnom temperaturom (febrilna stanja) jer nepovoljno utiču na broj i kvalitet spermatozoida.
  • Prilikom davanja uzorka na analizu, značajno je napomenuti da li pacijent koristi lijekove i/ili suplemenate, naročito u slučaju kada se analiza spermograma vrši radi praćenja efikasnosti primjenjene terapije.

Nemoguće je okarakterisati kvalitet sperme na osnovu samo jednog uzorka, tako da se preporučuje ispitivanje dva ili tri uzorka u periodu od 3-6 meseci.

Analiza je dostupna samo u Medicover Banja Luka i Medicover Doboj laboratorijama.

VAŽNA NAPOMENA: za spermogram je potrebno zakazati termin na brojeve telefona 051/232-380 ili 051/232-381

image00035

Šta je spermogram?

Analiza spermograma predstavlja određivanje deskriptivnih parametara ejakulata, kojim se dobijaju informacije o produkciji sperme, prohodnosti muških genitalnih puteva, funkciji pomoćnih žlezda (prostata, semene kesice) i ejakulativnoj funkciji.

Više…

0 analiza | 0,00 KM
Pogledaj sve

Radno vrijeme

Povodom Međunarodnog praznika rada laboratorije Medicover Diagnostics neće raditi 1. maja 2024. godine, dok je 2. maja radno vrijeme laboratorija 07.00 do 14.00h. 
 
Povodom vjerskog praznika Vaskrsa laboratorije u Republici Srpskoj rade praznično radno vrijeme: 
 
Petak, 03.05 – 07.00 do 14.00h
Subota, 04.05. – 08.00 do 14.00h
Ponedeljak, 06.05. – 07.00 do 14.00h
 
Četvrtak, 9. maj 2024. je neradni dan.