fbpx

Priprema pacijenta za davanje uzorka krvi

Kako bi vaši laboratorijski rezultati bili pouzdani, neophodno je da se adekvatno uputite u procedure pripreme prije davanja uzorka krvi na analizu. Naša uloga je da vam pomognemo u tome.

5 važnih pravila kod priprema pacijenta za davanje uzorka krvi

  • 12 sati od uzimanja posljednjeg obroka je potrebno da prođe prije odlaska u laboratoriju i davanja uzorka krvi za analizu.
  • 24h prije uzorkovanja izbjegavati intenzivnu fizičku aktivnost;
  • 1 sat prije uzorkovanja krvi bez cigareta;
  • Preporuka je da se vađenje krvi obavi u jutarnjim časovima od 7h – 10h;
  • Informišite stučno lice na prijemu o upotrebi insulinskih preparata, lijekova, dijetetskih proizvoda i dr. lijekova.

Odgovori na najčešća pitanja vezana za pripremu kod davanja uzorka krvi

Da li smijem da jedem prije uzorkovanja krvi?

Uzimanje uzorka krvi je za većinu analiza ujutru, na prazan stomak, nakon što je proteklo 12 sati od uzimanja posljednjeg obroka.

Ovo je neophodno zato što uzimanje hrane pred vađenje krvi dovodi po porasta koncentracije glukoze, holesterola, triglicerida, proteina, gvožđa i drugih metabolita.

Da li smijem da uzmem pred dolazak na uzorkovanje redovnu terapiju?

U cilju dobijanja vjerodostojnog rezultata obavezno informišite tehničara na prijemu laboratorije o terapiji koju koristite, jer ista može uticati na rezultate testiranja. Ovo se naročito odnosi na terapiju gvožđem, vitaminskim preparatima, hormonsku terapiju i dr.

Za pacijente koji su na oralnoj ANTIKOAGULANTNOJ TERAPIJI preporučuje se vađenje krvi u jutarnjim časovima prije uzimanja uobičajene terapije uz obaveznu konsultaciju sa ljekarom koji je propisao terapiju. Ovo važi i za pacijente koji su na bilo kojoj drugoj dugotrajnoj terapiji.

Bez intenzivne fizičke aktivnosti dan prije i neposredno prije uzorkovanja

Dan prije vađenja krvi trebalo bi izbjegavati veću fizičku aktivnost, zato što utiče na povećanje nivoa pojedinih enzima (pre svega CK i LDH).

Davanje uzorka za određivanje parametara prolaktin, kortizol, ACTH, kateholamini mora se izvesti u stanju potpune relaksacije i mirovanja u periodu od 20-30 minuta. Ovo su takođe parametri koji pokazuju izrazito dnevno variranje, te vrijeme i profil za vađenje krvi i njihovo određivanje treba da odredi vaš ordinirajući ljekar.

Koliko vode smijem da popijem prije vađenja krvi?

Ako budete dobro hidrirani, laborantu koji vrši uzorkovanje olakšaćete pronalazak vene. Idealno bi bilo da počnite da pijete više tečnosti dan ili dva prije vađenja krvi.

Prevelike količine tečnosti nisu potrebne. Većinom se preporučuje da odrasla osoba unesete oko 2l vode dnevno za dobro zdravlje, što je dovoljno za uzimanje uzorka krvi.

Šta mogu da očekujem tokom postupka uzorkovanja krvi?

Krv se izvlači iz vene obično iz vaše ruke. Prije nego što je igla ubačena, elastična traka oko nadlaktice pomaže da se vene na toj ruci napune krvlju, a mjesto uboda se očisti antiseptikom.

Nakon umetanja igle, mala količina krvi se sakuplja u epruvetu ili špric. Nadvezica se zatim ukloni da bi se obnovila cirkulacija, a krv i dalje teče u epruvetu. Jednom kada se sakupi dovoljno krvi, igla se uklanja i mesto uboda se prekriva  komadom sterilne vate, uz pritisak na mesto uboda.

Ovaj je relativno bezbolan postupak uzimanja uzorka krvi, koji obično traje svega nekoliko minuta.

Preporuka je da se nakon uzorkovanja krvi ruka drži ispružena narednih 3-5 minuta uz pritisak palca na mesto uboda, kako bi se uspješno zaustavilo krvarenje i izbjeglo stvaranje modrice.

0 analiza | 0,00 KM
Pogledaj sve