fbpx

Priprema za OGTT

Test opterećenja glukozom – OGTT

Priprema za OGTT (Test opterećenja glukozom) podrazumijeva nekoliko važnih koraka.

Test se izvodi u laboratoriji, u trajanju od 120 -180 minuta (u zavisnosti od protokola koji je zahtijevao ljekar).

U laboratoriju je potrebno doći najkasnije do 9h sa uputom ljekara (preporuka za izvođenje testa) koja sadrži instrukcije o količini glukoze i vrijemenskom intervalu u kojem se glukoza/insulin prati.

Priprema pacijenta za test opterećenja glukozom

 • 4 dana prije izvođenja testa pacijent ne bi trebalo (samo uz dogovor sa izabranim ljekarom) da uzima lijekove koji utiču na metabolizam glukoze. Po mogućnosti, ako je na terapiji kortikosteroidima ili diureticima, prekinuti sa terapijom;
 • 24h prije testiranja izbjegavati intenzivnu fizičku aktivnost;
 • Važno je biti na uobičajenoj ishrani, bez praktikovanja dijeta.
 • Test se ne izvodi ukoliko pacijent ima akutnu infekciju ili traumu;
 • Test se ne izvodi 3 dana prije i 3 dana poslije menstrualnog ciklusa;
 • Nakon 22h nije dozvoljeno unositi hranu niti piće, kako bi se obezbjedilo potrebno gladovanje od 10h u kontinuitetu;
 • Nije dozvoljeno konzumirati cigarete, piti, niti jesti za vrijeme izvođenja testa.
 • U toku izvođenja testa neophodno je mirovanje.
Test opterećenja glukozom

Tok testa opterećenja glukozom

 1. Izvođenje testa počinje ujutro najkasnije do 9h radi blagovrijemenog uzimanja prvog tj. nultog uzorka krvi. Prvim uzorkovanjem se određuje nivo glukoze natašte (nakon 10 sati gladovanja).
 2. Pacijent potom popije 75 g rastvorene glukoze u čaši vode (oko 300 ml).
 3. Test traje 2 ili 3 sata (zavisi od zahtjeva ljekara). Mjeri se koncentracija glukoze/insulina u krvi u određenim vrijemenskim razmacima, nakon ispijanja rastvorene glukoze.
 4. Nakon završenog testa, preporučuje se uobičajeni obrok.

Napomena: Rastvorenu glukozu u vodi popiti brzo u malim gutljajima. Kada dođe do začeća, ukoliko se sumnja na gestacijski dijabetes, OGTT se radi sa 100 g glukoze.

Tečnost koju treba brzo popiti je izuzetno slatka, te se kod nekih osoba dešava da izazove mučninu i povraćanje. U tom slučaju test se mora ponoviti.

Više o testu opterećenja glukozom i tumačenju rezultata testa pročitajte u našem članku:

insulin

Šta je test opterećenja glukozom (OGTT)?

Test opterećenja glukozom ili OGTT(Oralni Glukoza Tolerans Test) je laboratorijsko-dijagnostički test pomoću kojeg se ispituje kakvo je stanje metabolizma glukoze u organizmu.

Više…

0 analiza | 0,00 KM
Pogledaj sve

Radno vrijeme

Povodom Međunarodnog praznika rada laboratorije Medicover Diagnostics neće raditi 1. maja 2024. godine, dok je 2. maja radno vrijeme laboratorija 07.00 do 14.00h. 
 
Povodom vjerskog praznika Vaskrsa laboratorije u Republici Srpskoj rade praznično radno vrijeme: 
 
Petak, 03.05 – 07.00 do 14.00h
Subota, 04.05. – 08.00 do 14.00h
Ponedeljak, 06.05. – 07.00 do 14.00h
 
Četvrtak, 9. maj 2024. je neradni dan.