fbpx
veracity logo.png

Šta je prenatalni test?​

Šta je VERACITY test?​

Prenatalni test može detektovati da li postoje hromozomske abnormalnosti ploda prije samog rođenja. Drugim riječima radi se o neinvazivnom skriningu koje ljekarima i budućim roditeljima daje informacije o zdravlju njihove bebe. U sastavu našeg, Medicover sistema, su dvije laboratorije za genetiku. Jedna se nalazi na Kipru i druga u Berlinu objedinjene pod imenom Medicover Genetics. 

Ovae laboratorije nude trenutno najpouzdanije prenatalne testove na tržištu Veracity i VeraGENE. 

VERACITY test je neinvazivni prenatalni test nove generacije koji precizno otkriva Daunov, Edvardsov i Patau sindrom, tri najčešća fetalna genetička poremećaja, kao i druge sindrome uzrokovane aneuploidijama X i Y hromozoma.

 VERACITY test takođe pruža opciju utvrđivanja pola bebe. Ovaj test moguće je uraditi već od 10-te nedelje trudnoće. 

Test je bezbjedan i za majku i za plod jer se izvodi jednostavnim uzorkovanjem venske krvi majke. Preporučuje se kod jednoplodnih i blizanačkih trudnoća. 

Senzitivnost i specifičnost VERACITY testa su dokazane u tri kliničke validacione studije koje su sprovedene na stotinama uzoraka.

grafikaCopy.png

Koje mogućnosti prenatalnog testiranja postoje?​

Tokom prvog trimestra postoje konvencionalni skrining testovi koji uključuju ultrazvučni pregled i biohemijske analize krvi. U kombinaciji sa drugim parametrima, kao što su godine starosti majke, procjenjuje se rizik za pojavu određenih genetičkih poremećaja kod fetusa bez direktnog analiziranja DNK fetusa. Preciznost ovog skrining testa je niska (80 – 95%).

Ukoliko prenatalni skrining ukaže da fetus ima visok rizik za pojavu određenih genetskih stanja, vaš ljekar će preporučiti invazivni test kao što je amniocenteza ili biopsija horionskih čupica (CVS). Ovi invazivni testovi imaju visoku preciznost (>99%), ali u otprilike 1 u 200 slučajeva mogu da izazovu spontani pobačaj.

Sada ste, uz pomoć VERACITY testa, u prilici da uradite visoko precizno (>99%),  a u isto vrijeme bezbjedno, neinvazivno prenatalno testiranje.

Opcije Preciznost Bezbednost Vrijeme
Skrining prvog trimestra (Dabl test) Niska (80 - 95%) Nema rizika od gubitka trudnoće Može se uraditi između 11. i 14. nedelje trudnoće
Invazivna prenatalna dijagnostika Vrlo visoka (>99%) 0,5% rizik od gubitka trudnoće Može se uraditi nakon 12. nedelje (biopsija horionskih čupica) ili 16. nedelje (amniocenteza) trudnoće
veracity logo 1

Neinvazivni test nove generacije

Vrlo visoka (>99%) Nema rizika od gubitka trudnoće Može se uraditi već od 10. nedelje trudnoće

Kako se izvodi VERACITY prenatalni test?

Tokom trudnoće DNK fetusa prolazi kroz posteljicu, ulazi u krvotok majke i cirkuliše zajedno sa DNK majke. 

VERACITY test predstavlja neinvazivni prenatalni test nove generacije koji precizno mjeri i analizira slobodnoćelijsku fetalnu DNK u krvi majke, radi otkrivanja prisustva aneuploidija kod fetusa. 

VERACITY test je validiran za jednoplodne i blizanačke trudnoće. 

Ljekar ili laboratorijski tehničar uzima uzorak venske krvi majke i šalje ga u naše najsavremenije laboratorije radi analize. 

U laboratoriji se slobodnoćelijska DNK izdvaja iz majčine krvi i analizira našom sopstvenom, zaštićenom, analitičkom i bioinformatičkom tehnologijom nove generacije. Rezultati se šalju vašem ljekaru i vama u roku od nekoliko radnih dana.

Pokreni video

Šta VERACITY test može da otkrije?​

ANEUPLOIDIJE AUTOZOMNIH HROMOZOMA

 • Daunov sindrom (Trizomija 21) 
 • Edvardsov sindrom (Trizomija 18) 
 • Patau sindrom (Trizomija 13)

ANEUPLOIDIJE POLNIH HROMOZOMA
(samo u jednoplodnim trudnoćama)

 • Tarnerov sindrom (45 X)
 • Sindrom trostrukog X (47 XXX)
 • Klinefelterov sindrom (47 XXY)
 • Jakobs sindrom (47 XYY) 
 • Sindrom XX YY (48 XX YY)

MIKRODELECIJE

 • DiDžordžov sindrom (22q11.2)
 • Sindrom delecije (1p36)
 • Smit-Magenisov sindrom (17p11.2)
 • Volf-Hiršhornov sindrom (4p16.3

POL BEBE​

wepik export 20230731171759JWjE

Šta analizira VERACITY prenatalni test i koje opcije mogu da odaberem?​

VERACITY TEST BASIC​

Veracity prenatalni test
 • Daunov sindrom (Trizomija 21) – Dodatna kopija 21.hromozoma (1 prema 700)
 • Edvardsov sindrom (Trizomija 18) – Dodatna kopija 18.hromozoma (1 prema 5.000)
 • Patau sindrom (Trizomija 13) – Dodatna kopija 13.hromozoma (1 prema 16.000)
 •  Informacije o polu (muški/ženški)

VERACITY TEST PLUS

Veracity prenatalni test
 • VERACITY TEST BASIC
 • Daunov sindrom (Trizomija 21) – Dodatna
 • Tarnerov sindrom (Monozomija X) Nedostatak X hromozoma (1 prema 2.000 kod ženske dece) 
 • Trostruki X sindrom (Trizomija X) – Višak X hromozoma kod ženske dece (1 prema 1.000 kod ženske dece)
 • Klinefelterov sindrom (XXY) Višak X hromozoma kod muške dece (1 prema 1.000 kod muške dece)
 •  XX YY Sindrom Višak X i Y hromozoma (1 prema 17.000 kod muške dece)
 • Edvardsov sindrom (Trizomija 18) – Dodatna kopija 18.hromozoma (1 prema 5.000)
 • Patau sindrom (Trizomija 13) – Dodatna kopija 13.hromozoma (1 prema 16.000)
Popularno

VERACITY TEST PREMIUM​

Veracity prenatalni test
 • VERACITY TEST PLUS
 • DiDžordžov sindrom 22q11.2 Nedostatak dela 22.hromozoma (1 prema 1.000) 
 • 1p36 delecioni sindrom Nedostatak dela 1.hromozoma (1 prema 5.000)
 • Smit Magenisov sindrom(17p1 1.2) Nedostatak dela 17.hromozoma (1 prema 15.000)
 • Volf Hirshornov sindrom (4p1 6.3) Nedostatak dela 4.hromozoma (1 prema 50.000)

Zakaži laboratorijsko savjetovalište!

Popunite formu sa svojim podacima ukoliko želite da zakažete genetsko savetovanje. Odgovor o terminu dobićete na mejl ili pozivom na vaš broj.

0 analiza | 0,00 KM
Pogledaj sve