fbpx

VERAgene

VERAgene je NIPT nove generacije

Zašto bi trebalo da razmotrite VERAgene prenatalni test?

veragene usp logo.png

VERAgene test je prvi sveobuhvatni neinvazivni prenatalni test koji može istovremeno da analizira aneuploidije hromozoma, mikrodelecije i 100 monogenskih bolesti. 

VERAgene test je precizan, bezbjedan neinvazivni prenatalni test, dostupan kod jednoplodnih, ali i blizanačkih trudnoća, kao i kod trudnoća koje su nastale nakon postupaka vantjelesne oplodnje. 

Neinvazivni prenatalni test VERAgene može da se uradi već od 10. nedelje trudnoće. 

Test je bezbjedan i za majku i za fetus, jer su za njegovo izvođenje potrebni samo uzorak venske krvi majke i bukalni bris (bris sa unutrašnje strane obraza) biološkog oca.

VERAgene je validiran u studijama sprovedenim na stotinama uzoraka i pokazao je visoku senzitivnost i specifičnost u otkrivanju navedenih stanja.

Ovo je test koji pruža najkompletniju sliku sa samo jednim testiranjem. 

veragene infografik

Šta VERAgene test može da otkrije?

ANEUPLOIDIJE AUTOZOMNIH HROMOZOMA Promjena u jednom od hromozomskih parova 1-22

 • Daunov sindrom (Trizomija 21) 
 • Edvardsov sindrom (Trizomija 18) 
 • Patau sindrom (Trizomija 13)

ANEUPLOIDIJE POLNIH HROMOZOMA
Promjena u 23. paru hromozoma

 • Tarnerov sindrom (45 X)
 • Sindrom trostrukog X (47 XXX)
 • Klinefelterov sindrom (47 XXY)
 • Jakobs sindrom (47 XYY) 
 • Sindrom XX YY (48 XX YY)

MIKRODELECIJE - gubitak malog dijela hromozoma

 • DiDžordžov sindrom (22q11.2)
 • Sindrom delecije (1p36)
 • Smit-Magenisov sindrom (17p11.2)
 • Volf-Hiršhornov sindrom (4p16.3

MONOGENETSKE BOLESTI - promjena jednog gena

100 Monogenetskih bolesti 

Monogentske bolesti najčešće ostaju nezapažene uobičajenim skrinig metodama kao što su UZV pregled ili double, tripple testovi.

Njihovo rano otkrivanje unapređuje prenatalnu njegu i savremenu kontrolu trudnoće. 

Kompletnu listu monogenetskih bolesti možete da pogledate OVDJE.  

 

POL BEBICE – ovim tetstom roditelji mogu znati i pol djeteta. 

VERAgene

Imate li pitanje? Pišite nam!


Zašto bi trebalo da uradim VERAgene?

Sve značajne strukovne asocijacije na svjetskom nivou saglasne su da je neinvazivni prenatalni test (NIPT) najpouzdaniji i najjednostavniji način otkrivanja uobičajenih aneuplodija kod ploda (promjene u broju hromozoma)1,2.

Zahvaljujući tome, upotreba NIPT-a smanjuje broj trudnica koje se upućuju na invazivne dijagnostičke procedure, poput amniocinteze, čime se
smanjuje mogućnost spontanih pobačaja. Takođe, neki od ovih testova mogu da otkriju aneuploidije polnih hromozoma i mikrodelecije, koje:
• nisu povezane sa rizikom godina majke, i mogu da se dogode u svim trudnoćama
• ne mogu da se otkriju drugim skrinig pregledima poput ultrazvuka i biohemijskih analiza (double, tripple)
• javljaju se češće od autozomnih aneuplodija 1,2

Da li VERAgene testira genetske poremećaje vezane za godine života trudnice?

Rizik od autozomnih aneuplodija veći je što je trudnica starija.
Međutim, aneuplodije polnih hromozoma, mikrodelecije I monogenetske bolesti nisu u vezi sa godinama majke. Stručne ginekološke asocijacije, NIPT preporučuju za testiranje:
• Trizomija 21, 18, 13
• Aneuplodije polnih hromozoma
• 22q11.2 delecije
VERAgene test može da radi bilo koja trudnica bez obzira na godine starosti. Ne postoji rizik za majku i bebu.

Šta nam govore rezultati testa?

Tačno mjerenje fetalne frakcije od suštinskog je značaja za rezultate testa. Ako fetalna frakcija nije tačno izmjerena ili ako nije iznad određenog procenta definisanog od strane medicinskih ginekoloških društava, postoji rizik od lažno negativnih rezultata. VERAgene precizno mjeri fetalnu frakciju koristeći novi softver, i pridržavajući se preporuka strukovnih asocijacija.

Rezultati testa opisuju veoma mali ili veoma visok rizik na neki od testiranih parametara. 

 

VEOMA MALI RIZIK
Mala mogućnost da fetus ima jedno od testiranih stanja

VEOMA VISOK RIZIK
Velika mogućnost da fetus ima jedno od testiranih stanja.

• U slučaju vrlo visokog rizika vaš ljekar će savjetovati dalje korake kao što su genetsko savjetovanj i izvođenje dijagnostičke procedure (amniocinteze) za potvrdu rizika.
• U slučaju veoma malog rizika vaš ljekar će nastaviti sa redovnim kliničkim praćenjem trudnoće.

 

Rezultate možete da očekujete u periodu od 7 do 10 radnih dana. 

JEDINSTVENE OSOBINE VERAgene TESTA?

SIGURAN

Riječ je o neinvazivnom prenatalnom testiranju koje je sigurno i za majku i za bebicu.

VISOKA PRECIZNOST

Preciznost testa je veća od 99% za autozomalne aneuploidije

JEDNOSTAVAN

Za ovaj test neophodan je uzorak krvi majke i bukalni bris biološkog oca.

VERAgene test možete da uradite u Medicover laboratorijama
0 analiza | 0,00 KM
Pogledaj sve

Radno vrijeme

Povodom Međunarodnog praznika rada laboratorije Medicover Diagnostics neće raditi 1. maja 2024. godine, dok je 2. maja radno vrijeme laboratorija 07.00 do 14.00h. 
 
Povodom vjerskog praznika Vaskrsa laboratorije u Republici Srpskoj rade praznično radno vrijeme: 
 
Petak, 03.05 – 07.00 do 14.00h
Subota, 04.05. – 08.00 do 14.00h
Ponedeljak, 06.05. – 07.00 do 14.00h
 
Četvrtak, 9. maj 2024. je neradni dan.