fbpx

Politika zaštite privatnosti

Privatnost podataka se odnosi na želju pojedinca da kontroliše javno iznošenje ličnih zdravstvenih i drugih informacija.

Povjerljivost se odnosi na informacije, odnosno način na koji pružalac zdravstvene usluge koristi lične informacije kao i dalje širenje tih informacija (izdavanje drugim pojedincima ili organizacijama).

ZU Laboratorija Medicover Diagnostics poštuje vašu privatnost i posvećena je zaštiti povjerljivosti podataka tako što:

  • garantujemo zaštitu ličnih podataka
  • prikupljanje, čuvanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti vrše se u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (“Službeni Glasnik BIH “, br. 49/06)
  • podaci o ličnosti se neće koristiti izvan svrhe za koju su prikupljeni.
  • preduzete su sve potrebne mjere zaštite podataka u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, tako da se podaci zaštite od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promjene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.
  • podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa Zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po Vas, uključujići i narušavanje Vaše privatnosti.
  • davanjem svojih ličnih podataka i prihvatanjem Politike zaštite privatnosti potvrđujete da ste saglasni da se Vaši podaci koriste na način opisan u ovoj Politici.
  • Laboratorija “Medicover Diagnostics” kao Zdravstvena ustanova je odgovorna za obradu svih ličnih podataka koje navedete prilikom zahtjeva za ispitivanjem i podliježe zakonskim odredbama koje regulišu oblast zaštite ličnih podataka građana.

NAČIN PRIKUPLJANJA I PRAVNI OSNOV

Lične podatke prikupljamo na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a za potrebe pružanja laboratorijske dijagnostike i izdavanja izveštaja o ispitivanju na osnovu Vašeg dobrovoljnog pristanka.

Prilikom korišćenja usluga koje nudimo, tražićemo da nam date lične podatke kao što su: ime i prezime, JMBG, broj lične karte, podaci za kontakt, detalji i podaci vezno za vaš zdravtsveni status, podatke o kliničaru koji Vas je uputio.

Ukoliko prilikom podnošenja zahtjeva za laboratorijsku dijagnostiku odbijete da date tražene podatke ili ukoliko podaci koje ste dali nisu potpuni ili tačni, nećemo biti u mogućnosti da uspešno odgovorimo na Vaš zahtjev ili da u određenom slučaju reagujemo u skladu sa zakonskim odredbama ili dobrom medicinksom praksom.

KAKO KORISTIMO VAŠE PODATKE?

Vaše podatke ćemo čuvati i koristiti za sljedeće svrhe:

u cilju izvršenja svojih obaveze prema Vama, uključujući obradu podataka tamo gde je to potrebno i dostavljanja izveštaja o ispitivanju ili kontakta sa Vama ukoliko za to postoji razlog

mogućnost obezbjeđivanja informacija o novim uslugama i specijalnim ponudama

da odgovorimo na pitanja koja ste nam uputili

za istraživanje tržišta u cilju unapređivanje naših usluga

KAKO DELIMO VAŠE INFORMACIJE SA DRUGIMA:

Informacije o Vasim ličnim podacima možemo prosljediti:

ljekaru/ordinaciji koji su Vas uputili na laboratorijsku dijagnostiku

drugoj laboratoriji koja je angažovana kao podugovaračka laboratorija u cilju dobijanja rezultata o analizama koje se ne rade u laboratoriji Medicover Diagnostics

Prenos ličnih podataka će se vršiti isključivo uz Vaše odobrenje koje dajete prilikom prihvatanja zahtjeva za ispitivanjem.

Ako se rezultati dostavljaju na e-mail adresu to može biti samo na adresu koju ste dali prilikom prihvatanja zahtjeva za ispitivanjem. Rezultati ispitivanja se neće dostavljati telefonom ili e-mailom na promjenjenu adresu.

KAKO ŠTITIMO VAŠE PODATKE?

Pridržavamo se strogih bezbjednosnih procedura u pogledu čuvanja i otkrivanja informacija koje nam dajete kako bismo spriječili neovlašćeni pristup istima.

Nastojimo da preduzmemo sve razumne mjere kako bismo zaštitili Vaše lične podatke.

Davanjem podataka prihvatate mogući rizik koji svako davanje ličnih podataka i aktivnost na internetu nosi sa sobom i prihvatate da nas nećete smatrati odgovornim za propuste u bezbjednosti osim ako do istih nije došlo našim nemarom ili namjernom zloupotrebom.

Podatke o ličnosti čuvamo isključivo u elektronskoj formi zaštićeno od neodobrenog pristupa.

Dodatne informacije, kao i sve vaše zamjerne na naš rad pišite na office@medicover.strkicn.com

                          

0 analiza | 0,00 KM
Pogledaj sve

Radno vrijeme

Povodom Međunarodnog praznika rada laboratorije Medicover Diagnostics neće raditi 1. maja 2024. godine, dok je 2. maja radno vrijeme laboratorija 07.00 do 14.00h. 
 
Povodom vjerskog praznika Vaskrsa laboratorije u Republici Srpskoj rade praznično radno vrijeme: 
 
Petak, 03.05 – 07.00 do 14.00h
Subota, 04.05. – 08.00 do 14.00h
Ponedeljak, 06.05. – 07.00 do 14.00h
 
Četvrtak, 9. maj 2024. je neradni dan.