fbpx

Priprema za sakupljanje uzoraka salive

Poštovani pacijenti,

Kako bi vaši laboratorijski rezultati bili pouzdani neophodno je da se adekvatno pripremite i uputite u procedure pravilnog sakupljanja i čuvanja određenih vrsta uzoraka.

Naša uloga je da vam pomognemo u tome!

Sakupljanje uzoraka salive

Sakupljanje uzoraka salive2
  1. 10-15 minuta prije uzorkovanja salive (pljuvačke) pacijent ne treba da uzima hranu i piće, niti da puši. U tom periodu kontaminanti nestaju iz usne dublje gutanjem.
  2. Sakupljanje salive se vrši u predhodno obilježenim epruvetama za uzorkovanje (salivetama), redom brojevima, kako se sakupljaju uzorci (1, 2 …).
  3. Kada je pacijent spreman da počne sa prikupljanjem salive, ispere usta vodom za piće i ispljune je. Ne treba kašljati jer uzorak poslije kašljanja nije validan za rezultat.
  4. Pacijent popunjava salivetu sa pljuvačkom (do 2 mL). Ako se pojavi pjena prilikom sakupljanja treba je razbiti lupkanjem dna epruvete.
  5. Uzorci koji imaju nedovoljno pljuvačke ne mogu da se analiziraju.
  6. Po završenom sakupljanju uzorka, saliveta se dobro zatvori i vrati u kesicu.
  7. Uzorke salive je potrebno zamrznuti ukoliko se ne donose odmah u laboratoriju.

Potrebno je popuniti sledeće:

Lični podaci:
Ime i Prezime: ______________________________
Datum rođenja: _____________________________
Upisati vrijeme uzorkovanja:
Uzorak 1. (06–09h) _______________
Uzorak 2. (11–12h) _______________
Uzorak 3. (14–16h) _______________
Uzorak 4. (23:30h– 00.30h) ________  

Za navedenu analizu potrebno je naručivanje na naše kontakt brojeve telefona.

0 analiza | 0,00 KM
Pogledaj sve