fbpx

Priprema pre testiranja FibroTest-om ili FibroMax testom

Poštovani pacijenti,

Kako bi Vaši laboratorijski rezultati bili pouzdani neophodno je da se adekvatno uputite u procedure pravilnog sakupljanja i čuvanja određenih vrsta uzoraka. Naša uloga je da vam u tome pomognemo.

FibroTest /FibroMax zahteva uzimanje uzorka krvi na prazan stomak. Pacijent ne smije konzumirati nikakvu hranu 6-8 sati prije testiranja.

Ukoliko se testiranje vrši ujutru, poželjno je da se ne uzima hrana nakon 22 h prethodne večeri (izuzetak su pacijenti sa dijabetesom koji su na terapiji insulinom).

Pacijent ne smije konzumirati nikakvu tečnost najmanje 6-8 sati pre ispitivanja (uključujući i vodu, čaj ili kafu ).

Testiranje se mora odložiti u slučaju da postoji inflamacija, odnosno bilo koji tip infekcije (stomatološka, urinarna, plućna, prehlada ili grip, …).

 Određene hronične terapije mogu uticati na rezultate testiranja FibroTest-om ili FibroMax testom

Iz tog razloga  pacijent treba da obavjesti ljekara ako koristi bilo koju vrstu dugotrajnije terapije (npr. hormonska terapija ili ribavirin).

Preporučuje se pacijentu da se ne testira tokom ili neposredno nakon dugotrajne dijete ili posta.

Situacije koje takođe mogu uticati na rezultat FibroTesta ili FibroMaxa su: akutna hemoliza, akutni hepatitis, ekstrahepatična holestaza, akutna zapaljenja, hronična hemoliza ili Gilbert-ov sindrom.

Doktor mora biti upoznat u vezi sa prisustvom bilo kojeg od gore navedenih stanja. Tumačenja rezultata se vrši u skladu sa trenutnom kliničkom slikom i simptomima ili će po preporuci ljekara testiranje biti odloženo.

VAŽNO: Za djecu  (uzrasta od 2-18 godina) je validan samo FibroTest.

Prije testiranja djeca moraju ispoštovati istu proceduru pripreme kao i odrasli.

0 analiza | 0,00 KM
Pogledaj sve