fbpx

Test opterećenja glukozom (OGTT)

Šta je test opterećenja glukozom (OGTT)?

Test opterećenja glukozom ili OGTT (Oralni Glukoza Tolerans Test) je laboratorijsko-dijagnostički test pomoću kojeg se ispituje kakvo je stanje metabolizma glukoze u organizmu.

Prati se reakcija organizma na glukozu unijetu oralnim putem, odnosno na usta. Pri tome se mjeri glukoza natašte i u određenim vremenskim periodima nakon ispijanja rastvora glukoze.

Glukoza je vrsta šećera koju ćelije koriste kao izvor energije za razne procese koji se odvijaju u njima. Da bi glukoza ušla u ćelije i mogla da se koristi, potreban je hormon pankreasa – insulin, koji je ključan za metabolizam glukoze. Kada pankreas ne proizvodi dovoljno insulina, glukoza unesena hranom ili na drugi način, ne može da uđe u ćelije, pa koncentracija glukoze u krvi raste. To se dešava u šećernoj bolesti – Diabetes mellitus.

U slučaju da ćelije ne  reaguju na odgovarajući način na prisustvo insulina, radi se insulinskoj rezistenciji. Karakteriše je neadekvaktna regulacija glukoze  uz povišen nivo insulina.

OGTT je u određenim slučajevima veoma važan radi postavljanja ispravne dijagnoze poremećaja metabolizma glukoze. Kada je dijagnoza diabetes mellitusa jasna prema drugim kriterijumima, nije potrebno raditi i OGTT.

Dijagnostički kriterijum za šećernu bolest, odnosno Diabetes mellitus je bilo koji od navedenih uslova:

 • dva mjerenja glukoze natašte u razmaku od najmanje 2 dana, gdje je glukoza veća od 7,8mmol/L
 • dva nasumična mjerenja gdje je glukoza veća od 11,1mmol/L

U Medicover Diagnostics laboratorijama ovaj test možete uraditi po preporuci vašeg ljekara.

ogtt test

 

Kada se radi OGTT? 

Ovaj test najčešće predlaže vaš ljekar, i to uglavnom ginekolog i/ili endokrinolog.

Ljekar će tražiti da uradite ovaj test:

 • Ukoliko se sumnja da postoji insulinska rezistencija
 • Kako bi ustanovio dijagnozu predijabetesa ili dijabetesa kod pacijenata koji imaju simptome šećerne bolesti
 • Radi skrininga i dijagnostike gestacijskog dijabetesa– OGTT test se često radi kod trudnica kao metoda u otkrivanju gestacijskog dijabetesa.

OGTT test se, prema preporuci Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), obavlja kako bi se postavila  dijagnoza vrste hiperglikemijskog poremećaja, kod osoba sa glukozom našte između 6,1-6,9 mmol/L.

Kako se radi OGTT?

Iako test u svojoj osnovnoj varijanti podrazumjeva samo određivanje glukoze, danas se često radi i test koji  istovremeno prati koncentracije glukoze i insulina (u određenim vrijemenskim intervalima, kao odgovor na unijetu glukozu).

Sličan OGTT testu je i test gdje se glukoza I/ili insulin određuju natašte 2h nakon obroka.

Priprema za OGTT u Medicover Diagnostics laboratorijama

Za test nije potrebno naručivanje, međutim neophodna je odgovarajuća priprema. Slijedi nekoliko važnih smijernica:

 • Tokom tri dana prije izvođenja testa važno je da se držite uobičajenog režima ishrane, bez radikalnih promjena. Dakle, jedite onu hranu koju i inače jedete.
 • Fizička aktivnost može da utiče na rezultate testa, tako da je važno da 24 sata prije nemate jači trening poput trčanja, teretane ili vožnje bicikla.
 • Savjetujemo i da 8 sati prije testa ne pušite.
 • Lijekovi mogu uticati na rezultate testa, a posebno kortikosteroidi i diuretici, pa se treba konsultovati sa svojim ljekarom o eventualnom prekidu terapije radi izvođenja testa.
 • Laboratorijsko osoblje obavijestite o lijekovima koje uzimate.
 • Test ne treba raditi neposredno nakon većih trauma, infekcija ili operacija, kao ni za vrijeme većeg psihičkog stresa.
 • Važno je da sa sobom ponesete uputnicu ljekara, odnosno preporuku za izvođenje testa sa tačno definisanim informacijama o količini glukoze i vremenskom periodu u kojem se prati glukoza/insulin.

Kako se izvodi test?

Test se radi ujutro, natašte, nakon najmanje 8h gladovanja. Nakon što se uzme krv za analizu, pacijent treba da popije unaprijed pripremljen rastvor glukoze prema preporuci ljekara (obično 75gr glukoze u 300 ml vode).  Rastvor je veoma sladak, te može izazvati mučninu ili povraćanje, u kom slučaju test ne bi bio validan, pa bi ga trebalo ponoviti drugi dan ili uraditi varijantu testa sa uzimanjem obroka umjesto glukoze (u dogovoru sa svojim ljekarom). Sljedeći uzorci krvi se uzimaju u vremenskim intervalima koje je ljekar propisao. Pacijent treba da odvoji dovoljno vremena, jer će boraviti u laboratoriji onoliko koliko traje test (2h, 3h…u zavisnosti od uputstva  ljekara).

Šta nam govore rezultati testa?

Po zvaničnoj definiciji SZO-a, dijabetesom smatramo stanje organizma kada je količina šećera u krvi (glikemija našte, nakon 10 sati gladovanja) veća od 7.0 mmol/L.

Normalne vrednosti jutarnje glukoze se kreću od 3,6 do 6,1 mmol/L što se smatra fiziološkim, referentnim opsegom određivanja.

Dijagnostički kriterijumi SZO za šećernu bolest i stanja hiperglikemije:

Stanja hiperglikemije Glikemija natašte Plazma glukoza u 120 min OGTT-a,
Šećerna bolest ≥ 7,0 mmol/L ≥ 11,1 mmol/L
Intolerancija na glukozu
(IGT; impaired glucose tolerance)
< 7,0 mmol/L ≥7.8 i < 11,1 mmol/L
Oštećena glikemija našte u plazmi
(IFG; impaired fasting glucose)
6,1 do 6,9 mmol/L < 7,8 mmol/L

Rezultati glukoze i insulina u testu opterećenja tumači isključivo ljekar koji je zahtijevao ovaj vid testiranja.

Početna jutarnja vrijednost glukoze, posle gladovanja od 10 sati, bi trebalo da bude između 4,0-6,4 mmol/L.

 • Vrijednosti glukoze koje su veće od 11,1 mmol/L poslije 2 sata (120 minuta) tokom izvođenja OGTT testa, pomažu ljekaru koji postavlja dijagnozu dijabetesa-šećerna bolest.
 • Kada su vrijednosti glukoze od 7,8 mmol/L do 11,1 mmol/L nakon 2 sata OGTT testa,  postoji  dijagnoza intolerancije na glukozu (latentni dijabetes).
 • Kada se koncentracija glukoze u krvi spusti ispod 7,8 mmol/L nakon 2 sata, tada metabolizam glukoze funkcioniše u fiziološkim granicama.

Referentne vrijednosti za insulin se kreću u opsegu  2,6-24,9 uIU/mL.

Nakon unijetog obroka, odnosno unosa glukoze, pankreas pojačano proizvodi i oslobađa insulin koji omogućava ulazak glukoze u sve ćelije. Nakon 2 sata od unosa glukoze, koncentracija insulina bi trebalo da bude što bliža početnoj, a svakako ispod 24,9 uIU/mL.

Insulinska rezistencija

 Onog trenutka kada ćelije postanu otporne na dejstvo insulina u organizmu jer insulin više nije u stanju da obavlja svoju osnovnu funkciju u organizmu, a to je regulacija nivoa glukoze u krvi, vremenom dolazi do razvoja metaboličkog stanja insulinske rezistencije.
 

Referentne vrijednosti za insulin se kreću u opsegu  2,6-24,9 µ/mL.

Nakon unijetog obroka, odnosno unosa glukoze, pankreas pojačano proizvodi i oslobađa insulin koji omogućava ulazak glukoze u sve ćelije, tako da insulin raste. Nakon 2 sata od unosa glukoze, koncentracija insulina bi trebalo da bude što bliža početnoj, a svakako ispod 24,9 uIU/mL.

Stanje kada ćelije ne reaguju na dejstvo insulina, pa insulin, iako ga ima dovoljno ili u višku, više nije u stanju da obavlja svoju osnovnu funkciju u organizmu, a to je regulacija nivoa glukoze u krvi, naziva se  insulinska rezistencija. Insulinska rezistencija je reverzibilna, što znači da ako se reaguje na vrijeme može se spriječiti da ovo stanje pređe u predijabetes i dijabetes.

Insulinska rezistencija i neplodnost 

Kliničke studije pokazuju da žene kod kojih postoji sindrom policističnih jajnika, postoji problem sa insulinskom rezistencijom.

Porast koncentracije insulina negativno utiče na kvalitet jajnih ćelija, ovulaciju i na nastanak začeća (oživljavanje) embriona.

Ukoliko je u pitanju sterilitet nepoznatog porijekla, od kliničkog je značaja uraditi test opterećenja glukozom po preporuci ljekara.

OGTT test u trudnoći

 OGTT se preporučuje u trudnoći kao rutinski skrining na gestacijski dijabetes svim trudnicama između 24. i 28. nedelje trudnoće.

Kod trudnica koje imaju faktore rizika za šećernu bolest, test se preporučuje u 15. nedelji trudnoće. Faktori rizka su gojaznost, porodična istorija diajbetesa, gestacijski dijabetes u prethodnim trudnoćama, sindrom policističnih jajnika .

Značaj OGTT

Imajući u vidu ogroman porast učestalosti dijabetesa I ozbiljnost ovog oboljenja, rano otkrivanje I pravovremena terapija su od neprocjenjivog značaja. Istovremeno, OGTT je  bezbjedan I minimalno invazivan test.

Novije studije pokazuju da se oštećenja tkiva I organa u dijabetesu ne počinju dešavati  poslije dugogodišnjeg trajanja bolesti, kako se ranije smatralo, već I u samom početku. Ono što ohrabruje je činjenica da je  u ranoj fazi, čak I samom promjenom načina zivota (ishranja I  fizička aktivnost), moguće  spriječiti ili zaustaviti komplikacije ove opasne bolesti.

Budući da je prije izvođenja ovog testa potrebna priprema, možete da zakažete test u laboratoriji koja vam je najbliža, pozivom na broj:

051 232 380

ili da nam pišete na naš email office@medicover.ba

Potrebne podatke svih Medicover Diagnostics Laboratorija možete pronaći OVDJE.

Podeli:

Povezani članci

neinvazivni prenatalni testovi
VERACITY premium prenatalni test DOSTUPAN SVIM TRUDNICAMA
Natrijum – naš svakodnevni saputnik
Natrijum je ključan za održavanje zdravlja svake naše ćelije. Bitno je da između njega i kalijuma vlada stanje dinamičke ravnoteže.
VERAgene
NIŽE CIJENE PRENALATIH TESTOVA I DO 50%
TROFEJ za laboranticu Milanu Zdjelar
Medicover Diagnostics Sarajevo | Otvoren Zavod za biomedicinsku dijagnostiku i ispitivanje
Androstenedion – hormon nadbubrežne i polnih žlijezda
Uzroci povišenog nivoa androstendiona mogu biti zbog bolesti bubrega ili jajnika recimo policistični jajnici, adrenalna hiperplazija, Cushing-ov sindrom, osteoporoza, tumori različitog porijekla.

Lokacije naših laboratorija

0 analiza | 0,00 KM
Pogledaj sve

Radno vrijeme

Povodom Međunarodnog praznika rada laboratorije Medicover Diagnostics neće raditi 1. maja 2024. godine, dok je 2. maja radno vrijeme laboratorija 07.00 do 14.00h. 
 
Povodom vjerskog praznika Vaskrsa laboratorije u Republici Srpskoj rade praznično radno vrijeme: 
 
Petak, 03.05 – 07.00 do 14.00h
Subota, 04.05. – 08.00 do 14.00h
Ponedeljak, 06.05. – 07.00 do 14.00h
 
Četvrtak, 9. maj 2024. je neradni dan.