fbpx

Spermogram i spermokultura

Šta je spermogram?

Analiza spermograma predstavlja određivanje deskriptivnih parametara ejakulata, kojim se dobijaju informacije o produkciji sperme, prohodnosti muških genitalnih puteva, funkciji pomoćnih žlezda (prostata, semene kesice) i ejakulativnoj funkciji.

Na osnovu rezultata spermograma nije moguće predvideti da li će neka osoba postati biološki otac ili ne, već se koristi za kategorizaciju muškaraca u grupe sa različitom verovatnoćom ostvarivanja trudnoće partnerke u određenom vrijemenskom intervalu.

Nikad se dijagnoza ne donosi na osnovu jednog uzorka jer su moguće velike oscilacije u vrijednostima kod iste osobe, budući da su kvalitativne i kvantitativne osobine sjemene tečnosti vrlo osjetljive na različite pojave: promjene temperature skrotuma (npr, zbog čestog boravka u vrućoj kupki ili sauni, zbog nošenja uskog donjeg rublja ili pantalona, zbog povišene tjelesne temperature usljed neke upale i slicno), učestalo pušenje, pijenje alkohola, uzimanje marihuane, nekih lijekova, te hormonskih preparata i drugo.

Postupak uzimanja uzorka:
Uzorak se obično uzima u laboratoriji, putem masturbacije i ejakulacije u sterilnu posudicu. Ne smiju se upotrebljavati obični kondomi jer sadrže lubrikante koji imaju spermicidno dijelovanje.

Apstinencija od ejakulacije prije uzimanja uzorka mora biti od 2 do 5 dana, budući da se u uzorku nakon apstinencije kraće od 2 dana, može naći manji broj spermatozoida, a nakon apstinencije duže od 5 dana, opada njihova pokretljivost. Bitno je uzeti cijeli ejakulat jer prvi mlaz sadrži najveću koncentraciju spermatozoida.

Uzorak se može doneti u laboratoriju od kuće, ali je nužno da to bude u okviru 15 minuta od ejakulacije. Takođe, potrebno je paziti na održavanje tjelesne temperature uzorka, što je najlakše učiniti tako što se transportuje u unutrašnjem džepu kaputa ili u džepu košulje.
 

Nemoguće je okarakterisati kvalitet sperme na osnovu samo jednog uzorka, tako da se preporučuje ispitivanje dva ili tri uzorka u periodu od 3-6 meseci.

Adekvatnom pripremom pacijenata i primenom preporučenih postupaka za analizu spermograma dobijaju se validni rezultati i klinički korisne informacije za procenu prognoze fertiliteta, postavljenje dijagnoze infertiliteta, izbor odgovarajućih terapijskih opcija, kao i praćenje efekata terapije.

Podeli:

Povezani članci

neinvazivni prenatalni testovi
Veracity PREMIUM prenatalni test DOSTUPAN SVIM TRUDNICAMA
VERAgene
NIŽE CIJENE PRENALATIH TESTOVA I DO 50%
TROFEJ za laboranticu Milanu Zdjelar
Medicover Diagnostics Sarajevo | Otvoren Zavod za biomedicinsku dijagnostiku i ispitivanje
ogtt test
Test opterećenja glukozom (OGTT)
Test opterećenja šećerom je laboratorijsko-dijagnostički test pomoću kojeg se ispituje sklonost pacijenata ka šećernoj bolesti.
HIV (Humani Virus Imunodeficijencije)

Lokacije naših laboratorija

0 analiza | 0,00 KM
Pogledaj sve