fbpx

Prenatalni testovi

U sastavu MEDICOVER sistema je i vlastita genetska laboratorija MEDICOVER GENETICS koja nudi najpouzdanije NIPD testove u Evropi- VERACITY.


Prenatalni testovi – Šta je VERACITY test?


VERACITY test je neinvazivni prenatalni test nove generacije koji precizno otkriva Daunov, Edvardsov Patau sindrom, tri najčešća fetalna genetička poremećaja, kao i druge sindrome uzrokovane aneuploidijama X i Y hromozoma.

VERACITY test takođe pruža opciju utvrđivanja pola bebe. Može se uraditi već od 10. nedelje trudnoće.
Test je bezbedan i za majku i za plod jer se izvodi jednostavnim uzorkovanjem venske krvi
majke. Primenljiv kod jednoplodnih i blizanačkih trudnoća.

Senzitivnost i specifičnost VERACITY testa su dokazane u tri kliničke validacione studije
koje su sprovedene na stotinama uzoraka.


Šta analizira VERACITY prenatalni test i koje opcije su dostupne?

VERACITY test BASIC

 • Daunov sindrom (Trizomija 21) – Dodatna kopija 21.hromozoma (1 prema 700)
 • Edvardsov sindrom (Trizomija 18) – Dodatna kopija 18.hromozoma (1 prema 5.000)
 • Patau sindrom (Trizomija 13) – Dodatna kopija 13.hromozoma (1 prema 16.000)
 • Informacije o polu (muški/ženški)

VERACITY test BASIC Plus

 • Daunov sindrom (Trizomija 21) – Dodatna kopija 21.hromozoma (1 prema 700)
 • Edvardsov sindrom (Trizomija 18) – Dodatna kopija 18.hromozoma (1 prema 5.000)
 • Patau sindrom (Trizomija 13) – Dodatna kopija 13.hromozoma (1 prema 16.000)
 • Informacije o polu (muški/ženški)
 • Analiza aneuplodije polnih hromozoma:
 1. Tarnerov sindrom (Monozomija X) – Nedostatak X hromozoma (1 prema 2.000 kod ženske
  dece)
 2. Trostruki X sindrom (Trizomija X) – Višak X hromozoma kod ženske dece (1 prema 1.000 kod
  ženske dece)
 3. Klinefelterov sindrom (XXY) – Višak X hromozoma kod muške dece (1 prema 1.000 kod
  muške dece).
 4. Jakobsov sindrom (XYY) – Višak Y hromozoma kod muške dece (1 prema 1.000 kod muške
  dece)
 5. XX YY Sindrom – Višak X i Y hromozoma (1 prema 17.000 kod muške dece)

VERACITY PREMIUM

 • Daunov sindrom (Trizomija 21) – Dodatna kopija 21.hromozoma (1 prema 700)
 • Edvardsov sindrom (Trizomija 18) – Dodatna kopija 18.hromozoma (1 prema 5.000)
 • Patau sindrom (Trizomija 13) – Dodatna kopija 13.hromozoma (1 prema 16.000)
 • Informacije o polu (muški/ženški)
 • Analiza aneuplodije polnih hromozoma: (Tarnerov sindrom, Trostruki X sindrom
  (Trizomija X), Klinefelterov sindrom (XXY), Jakobsov sindrom (XYY), XX YY Sindrom)
 • Analiza mikrodelicionih sindroma:
 1. DiDžordžov sindrom – 22q11.2 Nedostatak dela 22.hromozoma (1 prema 1.000)
 2. 1p36 delecioni sindrom – Nedostatak dela 1.hromozoma (1 prema 5.000)
 3. Smit Magenisov sindrom – (17p1 1.2) Nedostatak dela 17.hromozoma (1 prema 15.000)
 4. Volf Hirshornov sindrom – (4p1 6.3) Nedostatak dela 4.hromozoma (1 prema 50.000)
 • Daunov sindrom (Trizomija 21) – Dodatna kopija 21.hromozoma (1 prema 700)
 • Edvardsov sindrom (Trizomija 18) – Dodatna kopija 18.hromozoma (1 prema 5.000)
 • Patau sindrom (Trizomija 13) – Dodatna kopija 13.hromozoma (1 prema 16.000)
 • Informacije o polu (muški/ženški)
 • Analiza aneuplodije polnih hromozoma: (Tarnerov sindrom, Trostruki X sindrom
  (Trizomija X), Klinefelterov sindrom (XXY), Jakobsov sindrom (XYY), XX YY Sindrom)
 • Analiza mikrodelicionih sindroma: (DiDžordžov sindrom, 1p36 delecioni sindrom,, Smit
  Magenisov sindrom, Nedostatak dela 17.hromozoma, Volf Hirshornov sindrom).
 • Analiza 100 monogomatskih bolesti
0 analiza | 0,00 KM
Pogledaj sve