fbpx

POLITIKA ZAŠTITE ZDRAVLJA I BEZBJEDNOSTI NA RADU

ZU Laboratorija u oblasti imunologije “Medicover Diagnostics” svjesna je značaja koji imaju zdravlje i bezbjednost na radu, kao i neizbježnih rizika koji proističu iz obavljanja registrovane dijelatnosti.

Zaposleni i korisnici naših usluga imaju pravo da očekuju zdrave i bezbjedne uslove rada ali i obavezu da odgovornim ponašanjem daju doprinos da se ti uslovi ispune.

Politika zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu sastavni je dio cijelokupne poslovne politike Laboratorije “Medicover Diagnostics” čije je osnovno načelo unapređenje kvaliteta rada uz stalno poboljšanje sistema zaštite zdravlja i bezbjednosti zaposlenih na radu.

U tom smislu je uspostavljen sistem menadžmenta kvalitetom u kome su integrisani:

  • zahtjevi standarda BAS EN ISO 15189,
  • opšti zahtjevi za bezbjednost i zdravlje na radu prema standardu OHSAS 18001,
  • zahtjevi relevantnih zakonskih akata iz oblasti zaštite na radu i zaštite životne sredine i
  • zahtjevi dobre laboratorijske prakse.

Za sprovođenje ove politike, rukovodstvo Laboratorije Medicover Diagnostics obezbjeđuje neophodne resurse i znanja u cilju obezbjeđivanja bezbjedne i zdrave radne sredine za sve zaposlene i korisnike usluga

Uvođenjem, preispitivanjem i unapređivanjem sistema menadžmenta, zdravljem i bezbjednošću na radu, Laboratorija “Medicover Diagnostics” upotpunjuje svoju poslovnu politiku odgovornog poslovanja.

0 analiza | 0,00 KM
Pogledaj sve