fbpx

TSH

Šifra ME29 Kategorija

Vrijeme izdavanja: 1 radni dan

Uzorkovanje: Vađenje krvi

11,00 KM

TSH opšte informacije

Tireostimulirajući hormon (TSH, tireotropin) se formira u bazofilnim ćelijama prednje hipofize i ima cirkadijalni sekretorni niz koji kontroliše TSH-oslobađajući hormon (TRH) koji proizvodi hipotalamus. Oslobađanje TSH iz hipofize je centralni regulatorni mehanizam za biološko djelovanje tiroidnih hormona. TSH ima stimulativno djelovanje na stvaranje i lučenje hormona štitne, kao i proliferativno djelovanje 1;2 . Određivanje TSH je početni test u dijagnostici bolesti štitnjače. Čak i male promjene u koncentraciji tiroidnih hormona će uzrokovati promjene u suprotnom smjeru (mnogo izraženije) u koncentraciji TSH. Stoga TSH predstavlja vrlo specifičan i osjetljiv parametar za kontrolu funkcije štitnjače, ali i za otkrivanje i isključivanje nekih poremećaja osovine hipotalamus-hipofiza-štitna 1;3;4 . Nivo TSH je povećan kod primarnog (tiroidnog) hipotireoze, što je najosjetljiviji test u ovom stanju. Ako postoje jasni znaci hipotireoze, ali nivo TSH nije povišen, sumnja se na hipotireozu koja je sekundarna hipopituitarizmu. Niske vrijednosti nalaze se kod hipertireoze. Doziranje TSH je korisno u praćenju liječenja kod pacijenata s hipotireozom: niske vrijednosti se nalaze u slučaju prevelikih doza hormona za nadoknadu štitnjače. Normalne vrijednosti TSH ukazuju na uravnotežen tretman 1;4 .  Preporuke za određivanje TSH – dijagnoza poremećaja štitne, diferencijalna dijagnoza poremećaja osovine hipotalamus-hipofiza-štitna žlezda. Priprema pacijenta – à jeun (na prazan želudac) 5 ; krv se ne uzima za određivanje TSH nakon nedavne biopsije štitnjače, niti nakon operacije štitnjače. Postoji dnevna varijacija nivoa TSH: maksimalni nivo je u 23 sata . Kod novorođenčadi se prikupljanje vrši 3-7 dana nakon rođenja 5 . Sakupljeni uzorak – venska krv 5 . Kontejner za sakupljanje – vacutainer bez antikoagulansa, sa/bez odvajajućeg gela 5 . Neophodna obrada nakon berbe – serum se odvaja centrifugiranjem; svježi serum se obrađuje; ako to nije moguće, serum se čuva na 2-8°C ili -20°C 5 . Volumen uzorka – minimalno 0,5 mL seruma 5 . Razlozi za odbijanje uzorka – intenzivno hemolizirani uzorak 5 . Stabilnost uzorka – 7 dana na 2-8°C; 1 mjesec na -20°C; nemojte odleđivati/ponovno zamrzavati 5 . Metoda – imunohemija sa elektrohemiluminiscentnom detekcijom (ECLIA) 5 . Referentne vrijednosti 5

Dob

Referentne vrijednosti (μIU/mL)

0-6 dana

0.7-15.2

6 dana-3 mjeseca

0,72-11

3-12 mjeseci

0,73-8,35

1-6 godina

0,7-5,97

6-11 godina

0,6-4,84

11-20 godina

0,51-4,30

> 20 godina

0,27-4,20

U trudnoći trudnice pokazuju tendenciju blagog smanjenja koncentracije TSH:
– prvi trimestar: 0,33-4,59 µIU/mL;
– drugi trimestar: 0,35-4,10 µIU/mL;
– trimestar III: 0,21-3,15 µIU/mL.
Faktor konverzije: µIU/mL = mIU/L.. Granica detekcije – 0,005 μUI/mL 5 . Ograničenja i smetnje Otprilike 3% trudnica ima izrazito niske ili neotkrivene razine TSH, kao rezultat povećane koncentracije HCG -a . Kod sekundarne (centralne) hipotireoze mogu se naći normalne vrijednosti TSH, ali je njegova biološka aktivnost niska. Kod hospitaliziranih pacijenata, učestalost supresije TSH je dvostruko veća kod onih sa netiroidnim stanjima nego supresija TSH uzrokovana hipertireozom. • Droga Povećava : radiološki agensi, amiodaron, atenolol, kalcitonin, karbamazepin, hlorpromazin, klomifen, konjugovani estrogeni, fenitoin, kalijum jodid, L-tiroksin, litijum, lovastatin, metimazol, metoklopsonramid, troprantan suparifen, propamptan, praampicin, tamo , TRH (hormon oslobađanja tirotropina) 5 . Smanjuje : bromokriptin, karbamazepin, kortikosteroidi, ciproheptadin, dopamin, heparin, (IV primjena; nivo heparina u tečnosti za hemodijalizu je dovoljan da izazove smetnje), levodopa, metergolin, fentolamin, somatostatin, tiroksin 5 . • Analitičke smetnje Sljedeće može ometati neke komponente kompleta i dovesti do neuvjerljivih rezultata:
– tretman biotinom u visokim dozama (>5 mg/dan); stoga se preporučuje da se vađenje krvi obavi nakon najmanje 8 sati nakon posljednje primjene;
– veoma visoki titri anti-streptavidin i anti-rutenijum antitela;
– monoklonska antitijela od miševa koja su davana nekim pacijentima u dijagnostičke ili terapijske svrhe 5 .
  Bibliografija
1. Henry John Bernard. Procjena endokrine funkcije. U kliničkoj dijagnozi i liječenju laboratorijskim metodama. ASM Press, SAD, 20 izdanje, 1998, 310-311.
2. Ion Teodorescu Exarchu. Adenohipofiza. Fiziologija i fiziopatologija endokrinog sistema. Medicinska izdavačka kuća, Rumunija, izdanje 1989, 216-236.
3. Ion Teodorescu Exarchu. Fiziopatologija tireostimulina. Fiziologija i fiziopatologija endokrinog sistema. Medicinska izdavačka kuća, Rumunija, izdanje 1989; 311-314.
4. Jacques Wallach. Endokrini poremećaji. U Tumačenju dijagnostičkih testova. Izdavačka kuća medicinskih nauka, Rumunija, izdanje 7, 2001; 760-763.
5. Laboratorija Synevo. Reference specifične za tehnologiju rada koja se koristi. 2010. Ref Tip: Katalog.

Povezane analize

Free T3

12,00 KM

Free T4

12,00 KM

T4

10,00 KM

T3

10,00 KM

Anti TPO antitijela

22,00 KM

Anti TG antitijela

23,00 KM

Lista laboratorija

Medicover Centralna laboratorija Sarajevo

Bulevar Meše Selimovića 17A

Medicover Centralna laboratorija Banja Luka

Dr Mladena Stojanovica 6

Medicover laboratorija Banja Luka Starčevica

Bul. Stepe Stepanovića 132

Medicover laboratorija Prnjavor

Laze Lazarevića 17

Medicover laboratorija Prijedor

Kralja Aleksandra 1

Medicover laboratorija Banja Luka Nova Varoš

Jovana Dučića 66

Medicover laboratorija Laktaši

Karađorđeva 61

Medicover laboratorija Gradiška

Nikole Tesle 1

Medicover laboratorija Doboj

Karađorđeva 1

Medicover laboratorija Banja Luka Lauš

Karađorđeva 143

Pročitajte sa našeg bloga

0 analiza | 0,00 KM
Pogledaj sve