Anti Müllerian hormon – AMH

 

Osnovne funkcije jajnika su stvaranje polnih hormona i zrelih jajnih ćelija. Određivanje polnih hormona i gonadotropina hipofize u krvi omogućava procjenu funkcije jajnika kao i svih poremećaja koji iz toga proizilaze, ali ti hormoni ne odražavaju aktivnost folikula unutar jajnika čija je funkcija neophodna da bi se održala ovulacija ili plodnost. Broj malih folikula u jajnicima određuje vek reproduktivnog života i vreme kada će nastupiti menopauza. U tome veoma značajnu ulogu ima upravo Anti Müllerian hormon- AMH .

Anti Müllerian hormon – AMH  je dimerni glikoproteinski hormon iz porodice transformišućeg faktora rasta (TGF). Produkuju ga Sertolijeve ćelije kod muškaraca i ovarijalne granuloza ćelije kod žena. Ima presudnu ulogu u razvoju muških polnih organa tako što sprečava u embrionalnoj fazi razvoj Milerovih kanala iz kojih nastaju ženski polni organi.

Zbog razlika u koncentracijama AMH kod muškaraca i žena kao i zbog njegove specifičnosti za Sertolijeve i granuloza ćelije, merenje koncetracije AMH je odličan parametar za procijenu funkcije gonada, procijenu plodnosti kao i upotreba AMH kao tumor markera gonada. Serumske koncentracije AMH  kod muškaraca do druge  godine života je povišena, a zatim progresivno opada sve do puberteta kada postoji značajan pad. AMH se kod žena može određivati od rođenja pri čemu dostiže pik u dvadestim godinama , pa sve do menopauze kada postaje nedetektibilan.

Nivo AMH se može odrediti u krvi i njegova koncentracija je proporcionalna broju malih antralnih folikula. Obzirom da se AMH produkuje konstantno u granuloza ćelijama malih folikula za vrijeme menstrualnog ciklusa on je superioran kao marker ovarijalne rezerve u odnosu na epizodično oslobađanje gonadotropina i ovarijalnih steroida, a sa druge strane na koncentraciju AMH ne utiče trudnoća kao ni upotreba kontraceptiva.

Određivanje AMH je bitno za proces IVF-a tj. medicinski potpomognute oplodnje jer se iz njegove koncentracije može procjeniti pad rezervi primordijalnih folikula u kasnim reproduktivnim godinama i ukazuje na pacijentkinje koje pripadaju rizičnoj grupi za hiperstimulaciju jajnika. Niske vrednosti AMH ukazuju na veću mogućnost za neuspešni proces vantjelesne oplodnje, ali ne ukazuju na nemogućnost začeća.

Smanjenje koncentracije AMH se uočava pre povišenja nivoa FSH, pa je iz tog razloga AMH raniji pokazatelj oslabljene ovarijalne rezerve.

Sindrom policističnih jajnika (POCS) može povećati nivo serumskog AMH zbog prisustva velikog broja malih folikula. Kod ovih pacijentkinja koncentracija AMH može biti 2 do 5 puta veća nego normalne referenetne vrijednosti koje odgovaraju dobi pacijentkinje. Tako visoki nivoi mogu da ukažu na anovulatorne i iregularne cikluse.

Faktori koji utiču na smanjenje koncentracije AMH su: gojaznost, terapija gonadotropinima, starost, hirurško odstranjenje jajnika, hemoterapija i zračenje.

Serumske koncentracije AMH su povećane kod nekih  tumora ovarijalnih granuloza ćelija. AMH u  kombinaciji sa testovima kao što su Inhibin A i B, estradiol i CA-125 može biti veoma koristan za dijagnostiku i praćenje ovih pacijenata.

 

Podeli:

Povezani članci

Veza između insulinske rezistencije i ishrane
Insulinska rezistencija se definiše kao stanje usled koga dolazi do povećanja koncentracije insulina u krvi. Ćelije vremenom postaju otporne na dejstvo insulina pa insulin više nije u stanju da obavlja svoju osnovnu funkciju u organizmu, a to je kontrola nivoa glukoze u krvi. 
Štitna žlijezda – hormoni štitne žljezde
Štitna žlijezda - štitnjača je žlijezda koja izgleda poput leptira smještenog sprijeda, u donjoj polovici vrata, ispod grkljana, a ispred dušnika.
Test opterećenja šećerom – OGTT test
Test opterećenja šećerom je laboratorijsko-dijagnostički test pomoću kojeg se ispituje sklonost pacijenata ka šećernoj bolesti.
D-dimer i njegova uloga u dijagnostici tromboza
D-dimer je proizvod razgradnje fibrina, mali fragment proteina prisutan u krvi nakon što se krvni ugrušak razgradi fibrinolizom. Nazvan je tako jer sadrži dva D fragmenta proteina fibrina spojena unakrsnom vezom, čime se formira proteinski dimer.
CRP pomoc u dijagnostici
CRP – dijagnostika inflamatornog procesa
CRP je je protein čije vrijednosti u krvi rastu u infekcijama i upalnim stanjima, kao i poslije operacija ili trauma.. Sintetiše se u jetri  kao reaktant akutne faze usljed oštećenja tkiva i upalnog procesa u organizmu.
Anemija (malokrvnost) – uzrok  nastanka i dijagnostika
Anemija ili malokrvnost je stanje kada organizam nema dovoljno zdravih crvenih krvnih ćelija (eritrocita) koje prenose kiseonik do svih tkiva,organa i ugljendioksid u suprotnom pravcu.

Lokacije naših laboratorija