fbpx

AMH – Anti Müllerian hormon

 

AMH nam daje informacije o rezervi jajnika zbog čega je veoma važan za planiranje trudnoće kao i u postupcima vantjelesne oplodnje.

Osnovne funkcije jajnika su stvaranje polnih hormona i zrelih jajnih ćelija. Određivanje polnih hormona i gonadotropina hipofize u krvi omogućava procjenu funkcije jajnika kao i svih poremećaja koji iz toga proizilaze, ali ti hormoni ne odražavaju aktivnost folikula unutar jajnika čija je funkcija neophodna da bi se održala ovulacija ili plodnost. Broj malih folikula u jajnicima određuje vijek reproduktivnog života i vrijeme kada će nastupiti menopauza.

U tome veoma značajnu ulogu ima upravo Anti Milerov hormon AMH (Anti Müllerian hormon).

Anti Milerov hormon – AMH  je dimerni glikoproteinski hormon iz porodice transformišućeg faktora rasta (TGF). Produkuju ga Sertolijeve ćelije kod muškaraca i ovarijalne granuloza ćelije kod žena. Ima presudnu ulogu u razvoju muških polnih organa tako što sprečava u embrionalnoj fazi razvoj Milerovih kanala iz kojih nastaju ženski polni organi.

bahceci blog sta je amh hormon koja je idealna vrijednost amh hormona

Zbog razlika u koncentracijama AMH kod muškaraca i žena kao i zbog njegove specifičnosti za Sertolijeve i granuloza ćelije, merenje koncetracije AMH je odličan parametar za procijenu funkcije gonada, procijenu plodnosti kao i upotreba AMH kao tumor markera gonada.

Serumske koncentracije AMH  kod muškaraca do druge  godine života je povišena, a zatim progresivno opada sve do puberteta kada postoji značajan pad.

AMH dostiže najveže vrijednosti u dvadesetim

AMH se kod žena može određivati od rođenja pri čemu dostiže najviše vrijednosti u dvadestim godinama, pa sve do menopauze kada postaje nedetektibilan.

Nivo AMH se može odrediti u krvi i njegova koncentracija je proporcionalna broju malih antralnih folikula. Obzirom da se AMH produkuje konstantno u granuloza ćelijama malih folikula za vrijeme menstrualnog ciklusa on je superioran kao marker ovarijalne rezerve u odnosu na epizodično oslobađanje gonadotropina i ovarijalnih steroida, a sa druge strane na koncentraciju AMH ne utiče trudnoća kao ni upotreba kontraceptiva.

Određivanje AMH je bitno za proces medicinski potpomognute oplodnje jer se iz njegove koncentracije može procjeniti pad rezervi primordijalnih folikula u kasnim reproduktivnim godinama i ukazuje na pacijentkinje koje pripadaju rizičnoj grupi za hiperstimulaciju jajnika. Niske vrednosti AMH ukazuju na smanjene rezerve u jajnicima, ali ne ukazuju na nemogućnost začeća.

Smanjenje koncentracije AMH se uočava pre povišenja nivoa FSH, pa je iz tog razloga AMH raniji pokazatelj oslabljene ovarijalne rezerve.

Sindrom policističnih jajnika (POCS) može povećati nivo serumskog AMH zbog prisustva velikog broja malih folikula. Kod ovih pacijentkinja koncentracija AMH može biti 2 do 5 puta veća nego normalne referenetne vrijednosti koje odgovaraju dobi pacijentkinje. Tako visoki nivoi mogu da ukažu na anovulatorne i iregularne cikluse.

Faktori koji utiču na smanjenje koncentracije AMH su: gojaznost, terapija gonadotropinima, starost, hirurško odstranjenje jajnika, hemoterapija i zračenje.

Serumske koncentracije AMH su povećane kod nekih  tumora ovarijalnih granuloza ćelija.

AMH u  kombinaciji sa testovima kao što su Inhibin A i B, estradiol i CA-125 može biti veoma koristan za dijagnostiku i praćenje ovih pacijenata.

FSH post

Možda će vas zanimati i tekst: ŠTA JE FSH?

 

Koje su normalne vrijednosti AMH hormona?

Nivo AMH hormona je 1,5 do 4 ng/ml do menopauze, gotovo je ista kod muškaraca i kod žena. Vrijednost AMH hormona iznad 4 ng/ml podrazumijeva visok AMH, od 1,5 do 4 ng/ml znači normalan AMH, dok je ispod 1,5 ng/ml- niska vrijednost AMH, niža od 0,5 ng/ml predstavljaju vrlo nisku vrijednost AMH.

Niska vrijednost AMH hormona ukazuje na to da se rezerva jajnih stanica smanjuje. To je jedan od prvih znakova da se vrijeme menopauze približava.

Ove vrijednosti su također direktno proporcionalne plodnosti osobe. Cijena AMH nalaza se može razlikovati zavisno o metodi koju primjenjujemo.

Ako razmišljate da uradite nalaz AMH, za sva pitanja vezana za nalaz možete nas kontaktirati ili nam pisati.

Podeli:

Povezani članci

ogtt test
Test opterećenja glukozom (OGTT)
Test opterećenja šećerom je laboratorijsko-dijagnostički test pomoću kojeg se ispituje sklonost pacijenata ka šećernoj bolesti.
HIV (Humani Virus Imunodeficijencije)
CRP pomoc u dijagnostici
CRP NALAZ – Visok CRP u dijagnostici upale
CRP je je protein čije vrijednosti u krvi rastu u infekcijama i upalnim stanjima, kao i poslije operacija ili trauma.. Sintetiše se u jetri  kao reaktant akutne faze usljed oštećenja tkiva i upalnog procesa u organizmu.
Zašto je važan vitamin D?
Vitamin D je vitamin rastvorljiv u mastima sa različitim funkcijama u našem organizmu. Nastaje u koži, gde od provitamina, a pod dejstvom UV zraka prelazi u vitamin D.
Laboratorijska dijagnostika sa funkcionalnim pristupom
Stomačni virus
Stomačni virusi: Rotavirus i Adenovirus 

Lokacije naših laboratorija

0 analiza | 0,00 KM
Pogledaj sve