Vitamin K – antihemoragični vitamin, faktor dugovječnosti

Postoji pet vitamina K. K1- fitomenadijon, menahinon, phylloquinon, fitonadion, mefiton; K2- farmohinon; K3- menadion. Prirodni oblik koji dobijamo sa hranom je K1. K2 sintetišu mikroorganizmi u tankom crevu i njegova se hemijska struktura donekle razlikuje od vitamina K1. Vitamin K3 je sintetski (metilnaftokinon) oblik vitamina K. Vitamin K4 (menadiolis acetas) je ester metilnaftohidrokinona. Vitamin K5 (metiloksiaminonaftalin) osim hemostiptičkih ima i antiseptička svojstva. K vitamini su potrebni u jetri za sintezu faktora koagulacije: II, VII, IX i X. U slučaju manjka vitamina K smanjuje se sinteza ovih tromboplastičnih faktora. U jetri se sintetiše protrombinski prekursor, a vitamin K je neophodan za njegovo pretvaranje u protrombin, tj. za vezivanje kalcijuma;

Slični su koenzimu Q (biološki aktivni hinon; ubihinon) te mogu učestvovati u oksidativnom fosforilacijonom procesu u mitohondrijama. Služi kao prenosilac elektrona u terminalnom transportu elektrona. Prema tome vitamin K može da učestvuje u tkivnoj respiraciji i to – koli bacili u crevima mogu sintetisati vitamin K1 ili kao depo se nalazi u jetri (male količine). Prisutan je u žuči. Manjak vitamina K nastaje ukoliko je količina žuči koja se izlučuje smanjena. Kod teških oštećenja jetre kao što su ciroza ili prisutni karcinom postoji nedostatak protrombina koji se ne može ublažiti vitaminom K. Parenhim jetre nije sposoban da proizvodi protrombin. Vitamin K1 je rastvorljiv u mastima i resorbuje se iz creva samo u prisustvu žuči i žučnih kiselina.
Manjak vitamina K postoji ukoliko je smanjena apsorpcija masti u digestivnom traktu (spru, celijakija itd.) Ukoliko manjak vitamina K postoji u placenti, odnosno kod trudnice (naročito ukoliko trudnica prima antikoagulanse), nastaju skeletni deformiteti kod novorođenčeta. Manjak vitamina K na bubrezima ogleda se u smanjenoj reapsorpciji kalcijum iz tubula bubrega. Reapsorpcija kalcijuma vrši se preko jednog proteina čija je sinteza zavisna od prisustva vitamina K. U slučaju nedostatka vitamina K kalcijum se pojačano izlučuje i dolazi do manjka kalcijuma u čitavom organizmu.

U periodu neposredno po rođenju creva novorođenčeta su sterilna, a kao prevenciju poremećaja koji kod novorođenčeta mogu nastupiti usled manjka vitamina K, preporučuje se njegovo davanje trudnicama neposredno pred porođaj. Nakon primene antikoagulanasa produženo protrombinsko vreme vraća se na normalu posle primene vitamina K za 12 – 36 časova.

U starosti manjak vitamina K doprinosi razvoju osteoporotičnih promena na kostima. Protein osteokalcin koji vezuje kalcijum čini to samo u prisustvu vitamina K. Kalcijum- fosfat se taloži na proteinskoj matrici (90% je kolagen, a 10% su drugi proteini). Osteociklin čini samo 1% od svih proteina, a na scenu stupa kada kost počinje da se mineralizuje. Vitamin K je potreban i za sintezu i modifikovanje osteociklina. Osteociklin kada se modifikuje može da veže kalcijum i bez prisustva vitamina K. Vitamin K je inicijator mineralizacije kostiju. Manjak vitamina K može nastati kod: bilijarne opstrukcije, medicinskih tretmana putem kojis se ometa apsorpcija masti.
Apsorpciju vitamina K pomaže: neomycin, a apsorpciju odmažu: mineralna ulja, X- zračenje, radijacija, užegla mast i cholestyramin. Salicilati i dikumarol (antikoagulans, napušten je u terapiji) su antagonisti vitamina K. Roto antibiotici, sulfaguanidin i sukcinilsulfatiazol uništavaju crevne bakterije koje proizvode vitamin K prvenstveno antibiotici koji se ne resorbuju.

Podeli:

Povezani članci

Veza između insulinske rezistencije i ishrane
Insulinska rezistencija se definiše kao stanje usled koga dolazi do povećanja koncentracije insulina u krvi. Ćelije vremenom postaju otporne na dejstvo insulina pa insulin više nije u stanju da obavlja svoju osnovnu funkciju u organizmu, a to je kontrola nivoa glukoze u krvi. 
Štitna žlijezda – hormoni štitne žljezde
Štitna žlijezda - štitnjača je žlijezda koja izgleda poput leptira smještenog sprijeda, u donjoj polovici vrata, ispod grkljana, a ispred dušnika.
Test opterećenja šećerom – OGTT test
Test opterećenja šećerom je laboratorijsko-dijagnostički test pomoću kojeg se ispituje sklonost pacijenata ka šećernoj bolesti.
D-dimer i njegova uloga u dijagnostici tromboza
D-dimer je proizvod razgradnje fibrina, mali fragment proteina prisutan u krvi nakon što se krvni ugrušak razgradi fibrinolizom. Nazvan je tako jer sadrži dva D fragmenta proteina fibrina spojena unakrsnom vezom, čime se formira proteinski dimer.
CRP pomoc u dijagnostici
CRP – dijagnostika inflamatornog procesa
CRP je je protein čije vrijednosti u krvi rastu u infekcijama i upalnim stanjima, kao i poslije operacija ili trauma.. Sintetiše se u jetri  kao reaktant akutne faze usljed oštećenja tkiva i upalnog procesa u organizmu.
Anemija (malokrvnost) – uzrok  nastanka i dijagnostika
Anemija ili malokrvnost je stanje kada organizam nema dovoljno zdravih crvenih krvnih ćelija (eritrocita) koje prenose kiseonik do svih tkiva,organa i ugljendioksid u suprotnom pravcu.

Lokacije naših laboratorija