fbpx

Vitamin K – antihemoragični vitamin, faktor dugovječnosti

Postoji pet vitamina K. K1- fitomenadijon, menahinon, phylloquinon, fitonadion, mefiton; K2- farmohinon; K3- menadion. Prirodni oblik koji dobijamo sa hranom je K1. K2 sintetišu mikroorganizmi u tankom crevu i njegova se hemijska struktura donekle razlikuje od vitamina K1. Vitamin K3 je sintetski (metilnaftokinon) oblik vitamina K. Vitamin K4 (menadiolis acetas) je ester metilnaftohidrokinona. Vitamin K5 (metiloksiaminonaftalin) osim hemostiptičkih ima i antiseptička svojstva. K vitamini su potrebni u jetri za sintezu faktora koagulacije: II, VII, IX i X. U slučaju manjka vitamina K smanjuje se sinteza ovih tromboplastičnih faktora. U jetri se sintetiše protrombinski prekursor, a vitamin K je neophodan za njegovo pretvaranje u protrombin, tj. za vezivanje kalcijuma;

Slični su koenzimu Q (biološki aktivni hinon; ubihinon) te mogu učestvovati u oksidativnom fosforilacijonom procesu u mitohondrijama. Služi kao prenosilac elektrona u terminalnom transportu elektrona. Prema tome vitamin K može da učestvuje u tkivnoj respiraciji i to – koli bacili u crevima mogu sintetisati vitamin K1 ili kao depo se nalazi u jetri (male količine). Prisutan je u žuči. Manjak vitamina K nastaje ukoliko je količina žuči koja se izlučuje smanjena. Kod teških oštećenja jetre kao što su ciroza ili prisutni karcinom postoji nedostatak protrombina koji se ne može ublažiti vitaminom K. Parenhim jetre nije sposoban da proizvodi protrombin. Vitamin K1 je rastvorljiv u mastima i resorbuje se iz creva samo u prisustvu žuči i žučnih kiselina.
Manjak vitamina K postoji ukoliko je smanjena apsorpcija masti u digestivnom traktu (spru, celijakija itd.) Ukoliko manjak vitamina K postoji u placenti, odnosno kod trudnice (naročito ukoliko trudnica prima antikoagulanse), nastaju skeletni deformiteti kod novorođenčeta. Manjak vitamina K na bubrezima ogleda se u smanjenoj reapsorpciji kalcijum iz tubula bubrega. Reapsorpcija kalcijuma vrši se preko jednog proteina čija je sinteza zavisna od prisustva vitamina K. U slučaju nedostatka vitamina K kalcijum se pojačano izlučuje i dolazi do manjka kalcijuma u čitavom organizmu.

U periodu neposredno po rođenju creva novorođenčeta su sterilna, a kao prevenciju poremećaja koji kod novorođenčeta mogu nastupiti usled manjka vitamina K, preporučuje se njegovo davanje trudnicama neposredno pred porođaj. Nakon primene antikoagulanasa produženo protrombinsko vrijeme vraća se na normalu posle primene vitamina K za 12 – 36 časova.

U starosti manjak vitamina K doprinosi razvoju osteoporotičnih promena na kostima. Protein osteokalcin koji vezuje kalcijum čini to samo u prisustvu vitamina K. Kalcijum- fosfat se taloži na proteinskoj matrici (90% je kolagen, a 10% su drugi proteini). Osteociklin čini samo 1% od svih proteina, a na scenu stupa kada kost počinje da se mineralizuje. Vitamin K je potreban i za sintezu i modifikovanje osteociklina. Osteociklin kada se modifikuje može da veže kalcijum i bez prisustva vitamina K. Vitamin K je inicijator mineralizacije kostiju. Manjak vitamina K može nastati kod: bilijarne opstrukcije, medicinskih tretmana putem kojis se ometa apsorpcija masti.
Apsorpciju vitamina K pomaže: neomycin, a apsorpciju odmažu: mineralna ulja, X- zračenje, radijacija, užegla mast i cholestyramin. Salicilati i dikumarol (antikoagulans, napušten je u terapiji) su antagonisti vitamina K. Roto antibiotici, sulfaguanidin i sukcinilsulfatiazol uništavaju crevne bakterije koje proizvode vitamin K prvenstveno antibiotici koji se ne resorbuju.

Podeli:

Povezani članci

neinvazivni prenatalni testovi
VERACITY premium prenatalni test DOSTUPAN SVIM TRUDNICAMA
Natrijum – naš svakodnevni saputnik
Natrijum je ključan za održavanje zdravlja svake naše ćelije. Bitno je da između njega i kalijuma vlada stanje dinamičke ravnoteže.
VERAgene
NIŽE CIJENE PRENATALNIH TESTOVA I DO 50%
TROFEJ za laboranticu Milanu Zdjelar
Medicover Diagnostics Sarajevo | Otvoren Zavod za biomedicinsku dijagnostiku i ispitivanje
Androstenedion – hormon nadbubrežne i polnih žlijezda
Uzroci povišenog nivoa androstendiona mogu biti zbog bolesti bubrega ili jajnika recimo policistični jajnici, adrenalna hiperplazija, Cushing-ov sindrom, osteoporoza, tumori različitog porijekla.

Lokacije naših laboratorija

0 analiza | 0,00 KM
Pogledaj sve

Radno vrijeme

Povodom Međunarodnog praznika rada laboratorije Medicover Diagnostics neće raditi 1. maja 2024. godine, dok je 2. maja radno vrijeme laboratorija 07.00 do 14.00h. 
 
Povodom vjerskog praznika Vaskrsa laboratorije u Republici Srpskoj rade praznično radno vrijeme: 
 
Petak, 03.05 – 07.00 do 14.00h
Subota, 04.05. – 08.00 do 14.00h
Ponedeljak, 06.05. – 07.00 do 14.00h
 
Četvrtak, 9. maj 2024. je neradni dan.