fbpx

CRP nalaz krvi │ Šta je CRP , zašto se radi i šta otkriva?

Sadržaj stranice

Šta je CRP?

CRP nalaz je jedan u nizu paramatera koji ukazuje na neko zapaljenje u organizmu i njegovu težinu. CRP nalaz u krvi se preporučuje kod sumnje na bakterijsku infekciju i on je jedan od najčešće određivanih markera među laboratorijskim analizama. Stvara se u jetri i pokazuje vrijednosti C reaktivnog proteina koji raste u krvi u upalnim stanjima, izazvanim infekcijama ali i drugim upalama koje nastaju kao posljedica operacija, trauma. C reaktivni protein spada u “proteine akutne faze” jer se sintetiše u akutnoj fazi upale. C reaktivni protein ima ulogu u odbrani organizma od infektivnih uzročnika i u uklanjanju raspadnih produkata tkiva.

Šta je C reaktivni protein?

C reaktivni protein se stvara u jetri kao reakcija na upalna stanja u organizmu, izazvana bakterijskom infekcijom. CRP u krvi brzo raste u početnoj, akutnoj fazi i zato je vrijedan parameter među laboratorijskim nalazima ali treba imati u vidu činjenicu da CRP nalaz ne pokazuje gdje je žarište infekcije. Mjerenje CRP vrijednosti i njegove koncentracije u organizmu ljekaru daje odgovor o postojanju infekcije u organizmu, odnosno pomaže mu da prati učinak terapije.

Između ostalog, kroz tekst saznajte:   

   • Zašto se radi CRP nalaz i šta otkriva?

   • Kada je potrebno uraditi CRP nalaz u krvi?

   • Šta govore CRP vrijednosti?

   • Šta sve utiče na CRP vrijednosti?

   • CRP nalaz kod zdravih osoba? / Koliko iznosi normalan CRP kod odraslih?

   • Kada se određuje CRP? / CRP referenetne vrijednosti

   • Kako da se pripremite za CRP nalaz krvi?

   

  Zašto se radi CRP nalaz i šta otkriva?

  Povišen CRP ili visok CRP ukazuje na postojanje upale, ali nam ne može reći gdje je njeno žarište, niti uzrok nastanka. Zato se ni u kom slučaju ljekar ne oslanja samo na ovaj parametar, nego konačnu dijagnozu donosi na osnovu razgovora s pacijentom, kliničkog pregleda i drugih nalaza.

  Određivanje CRP vrijednosti se radi u dijagnostičke svrhe, za praćenje upalnog procesa u organizmu, kao i za praćenje odgovora na primjenjenu terapiju, a najčešće je u pitanju terapija antibioticima.

  Sinteza se odvija u jetri kao reakcija na elemente oštećenog tkiva i druge molekule koji se stvaraju u zapaljenskoj reakciji. C reaktivni protein ima ulogu u odbrani organizma od infektivnih uzročnika i u uklanjanju raspadnih produkata tkiva.

  CRP nalaz možete uraditi tokom radnog vremena u svim Medicover Diagnostics laboratorijama.

  Vama, najbližu Medicover Diagnostics laboratoriju možete da pronađete OVDJE!

  Kada je potrebno uraditi CRP nalaz u krvi?

  Određivanje nivoa CRP u krvnoj slici se preporučuje pacijentima kod kojih se sumnja da postoji inflamatorni proces izazvan bakterijskom infekcijom.

  Virusne infekcije su obično praćene povišenom sedimentacijom eritrocita, kao i porastom broja leukocita, dok CRP vrijednost ostaje u okviru referentnog opsega mjerenja, za razliku od bakterijske infekcije kada porast nivoa CRP-a može biti značajno uvećan u odnosu na referentnu vrijednost.

  Dalje, CRP nalaz se koristi za praćenje toka i terapije hroničnih upalnih oboljenja.

  CRP nalaz u krvi može se koristiti kao screening organskih oboljenja.

  Imajući u vidu specifičnosti oboljenja kod djece i bebica, te činjenice da je nekada teže postavljanje dijagnoze zbog karakteristika njihove životne dobi, CRP nalaz se kod djece radi kada postoji sumnja na upalu. CRP nalaz u krvi pogotovo je koristan kod teških infekcija tipa meningitisa ili sepse – odnosno simptoma praćenih povišenom tjelesnom temperaturom, groznicom, otežanim disanjem i onda kada postoji ubrzan rad srca.

  CRP u krvi značajan je parametar kod pacijenata koji su na postoperativnom oporavku. Ako se CRP vrijednosti ne smanjuju i ostaju povišene i nakon trećeg dana od operacije, može se posumnjati na postojanje akutne bakterijske infekcije.

  Šta govore CRP vrijednosti?

  sta nam govori crp

  U akutnoj fazi zapaljenja koncentracija CRP-a raste višestruko. Porast se detektuje kroz 6-12h, a maksimalnu vrijednost dostiže 24-48h od početka zapaljenskog procesa.

    • Referentne (normalne) vrijednosti CRP su < 5mg/L.

    • Blago povišene CRP vrijednosti se smatraju vrijednosti između 10-40 mg/l koje ukazuju na blagu upalu.

    • CRP vrijednosti koje se kreću u opsegu između 40-200mg/l ukazuju na akutnu inflamaciju, najčešće izazvanu bakterijama. Rezultat CRP povišen, tj. CRP veći od 50 mg/l  je znak ozbiljnije infekcije, traume ili hronične bolesti, za koju će vjerovatno biti potrebno dodatno testiranje da bi se utvrdio uzrok nastanka tako povišenih vrijednosti. CRP vrijednosti iznad 100mg/l ukazuju na ozbiljnu bakterijsku infekciju (sepsa) ili opsežnu traumu.

    • Blago povišene CRP vrijednosti (do 40 mg/l) se mogu javiti i kod starijih osoba, u trudnoći, kod aktivnih pušača, kao i kod virusnih infekcija.

   Tumačenje dobijenih rezultata koje nam govori CRP nalaz i donošenje medicinskog zaključka ne zavisi samo od povećanih vrijednosti ovog parametra, već treba uzeti u obzir određivanje i drugih laboratorijskih analiza (kompletna krvna slika, sedimentacija eritrocita, fibrinogen itd.), kao i kliničku sliku i zdravstveno stanje pacijenta.

    

   Šta sve utiče na vrijednosti C reaktivnog proteina?

   Do porasta nivoa CRP vrijednosti dolazi u sljedećim slučajevima:

     • povišen CRP javlja se kod postojanja upalnih procesa usljed bakterijske infekcije, virusne infekcije, nakon srčanog udara i/ili nakon operacije;

     • povišen CRP javlja se ukoliko postoji dijagnoza sistemske inflamatorne bolesti;

     • visok CRP javlja se kod maligniteta;

     • alergijske reakcije mogu dovesti do toga da je visok CRP u cirkulaciji;

     • visok CRP javlja se kod hroničnih inflamatornih bolesti, poput reumatoidnog artritisa ili lupusa;

     • trudnoća može izazvati povišen CRP (zadnji trimestar);

     

    CRP nalaz kod zdravih osoba? Koliko iznosi normalan CRP kod odraslih?

    U akutnoj upalnoj reakciji, koncentracija CRP u krvi brzo raste. Počinje da raste već nakon šest do devet sati od pojave upale, da bi za 48 sati dostigao maksimum.

      • Referentne (normalne) vrijednosti CRP su < 5mg/l

       • Blago povišene vrijednosti CRP između 10-40 mg/l ukazuju na blagu upalu

       • Povišene vrijednosti CRP između 40-200mg/l ukazuju na akutnu upalu

      Povišen CRP , kada se njegove koncentracije kreću između 40-200mg/l, ukazuje na akutnu upalu, najčešće uzrokovanu bakterijama, dok kod ozbiljnih bakterijskih infekcija CRP vrijednosti u krvi mogu da budu više od 200 mg/l.

      Blago povišene CRP vrednosti (do 40 mg/l) se mogu detektovati u krvi i kod starijih osoba, u trudnoći, kod pušača i virusnih infekcija.

      Iz tog razloga, pri tumačenju rezultata CRP nalaza i donošenju medicinskog zaključka, neophodno je uzeti u obzir kliničku sliku pacijenta, kao i druge laboratorijske parametre kao što krvna slika, sedimentacija i sl.

      Kada se određuje C reaktivni protein?

      Određivanje nivoa C reaktivnog proteina u krvi se preporučuje pacijentima kod kojih se sumnja da postoji inflamatorni proces izazvan bakterijskom infekcijom.

      Virusne infekcije su obično praćene povišenom sedimentacijom eritrocita, kao i porastom broja leukocita, dok CRP vrijednost ostaje u okviru referentnog opsega mjerenja, za razliku od bakterijske infekcije kada porast nivoa CRP vrijednosti može biti značajno uvećan u odnosu na referentnu vrijednost.

      Dalje, CRP nalaz u krvi se koristi za praćenje toka i terapije hroničnih upalnih oboljenja.

      CRP nalaz može se koristiti kao screening organskih oboljenja.

      Imajući u vidu specifičnosti oboljenja kod djece i bebica, te činjenice da je nekada teže postavljanje dijagnoze zbog karakteristika njihove životne dobi, CRP u krvnoj slici se kod djece radi kada postoji sumnja na upalu. Pogotovo je koristan kod teških infekcija tipa meningitisa ili sepse – odnosno simptoma praćenih povišenom tjelesnom temperaturom, groznicom, otežanim disanjem i onda kada postoji ubrzan rad srca.

      CRP nalaz je značajan parametar kod pacijenata koji su na postoperativnom oporavku. Ako se CRP vrijednosti ne smanjuju i ostaju povišene i nakon trećeg dana od operacije, može se posumnjati na postojanje akutne bakterijske infekcije.

      C reaktivni protein – Kako se radi nalaz?

      CRP nalaz predstavlja analizu koju radimo uzorkovanjem krvi pacijenta (iz vene ili prstića) i obično bude gotova tokom dana. Ova analiza ne zahtjeva posebnu pripremu pacijenta.

      C reaktivni protein  – Kako da se pripremite za testiranje?

      Nije potrebna posebna prirema kako biste uradili CRP nalaz u krvi. Ova analiza ne mora da se radi na prazan stomak, samo je preporuka da vađenje krvi ne bude neposredno nakon obroka.

      Neki lijekovi mogu da utiču na koncentraciju CRP u krvi. Obavijestite svog ljekara i laboranta na prijemu pri dolasku u laboratoriju o lijekovima, odnosno terapiji koje uzimate.

      CRP nalaz možete uraditi tokom radnog vremena u svim Medicover Diagnostics laboratorijama.

      Vama, najbližu Medicover Diagnostics laboratoriju možete da pronađete OVDJE!

      Za uzorak je potrebna mala količina krvi.

      Uzorak za analizu: Venska krv, krv iz prsta ili pete u slučaju novorođenčadi i male djece.

      Rezultat CRP nalaza je gotov istog dana, u roku od svega par sati od uzorkovanja (u hitnim slučajevima i brže).

      Koji CRP test je dostupan u Medicover laboratoriji?

      Laboratorije Medicover Diagnostics rade imunoturbidimetrijski test na Roche Cobas c sistemima.

      CRP testovi dostupni u Medicover laboratoriji koji otkrivaju upalu su: 

      Imate li pitanje? Pišite nam!


      Podeli:

      Povezani članci

      neinvazivni prenatalni testovi
      Veracity PREMIUM prenatalni test DOSTUPAN SVIM TRUDNICAMA
      VERAgene
      NIŽE CIJENE PRENALATIH TESTOVA I DO 50%
      TROFEJ za laboranticu Milanu Zdjelar
      Medicover Diagnostics Sarajevo | Otvoren Zavod za biomedicinsku dijagnostiku i ispitivanje
      ogtt test
      Test opterećenja glukozom (OGTT)
      Test opterećenja šećerom je laboratorijsko-dijagnostički test pomoću kojeg se ispituje sklonost pacijenata ka šećernoj bolesti.
      HIV (Humani Virus Imunodeficijencije)

      Lokacije naših laboratorija

      0 analiza | 0,00 KM
      Pogledaj sve