fbpx

CRP NALAZ – Visok CRP u dijagnostici upale

Šta nam govori CRP nalaz?

CRP nalaz pokazuje vrijednosti C reaktivnog proteina koji raste u krvi u upalnim stanjima, izazvanim infekcijama ali i drugim upalama koje nastaju kao posljedica operacija, trauma. Spada u “proteine akutne faze” jer se sintetiše u akutnoj fazi upale. Sinteza se odvija u jetri kao reakcija na elemente oštećenog tkiva i  druge molekule koji se stvaraju u zapaljenskoj reakciji. Ima ulogu u odbrani organizma od infektivnih uzročnika i u uklanjanju raspadnih produkata tkiva.

Povišen CRP ukazuje na postojanje upale, ali nam ne može reći gdje je njeno žarište, niti uzrok nastanka. Zato se ni u kom slučaju ljekar ne oslanja samo na ovaj parametar, nego konačnu dijagnozu donosi na osnovu razgovora s pacijentom, kliničkog pregleda i drugih nalaza.

Određivanje CRP-a se radi u dijagnostičke svrhe, za praćenje upalnog procesa u organizmu, kao i za praćenje odgovora na primjenjenu terapiju, a najčešće je u pitanju terapija antibioticima.

Kroz tekst saznajte:   

Koje informacije nam pruža CRP nalaz?

CRP test pomaže u dijagnostici kod:

 • dijagnoze i procjene stepena inflamatornog, odnosno upalnog procesa;
 • praćenja uspješnosti antibiotske terapije kod bakterijskih upala;
 • blagovremenog otkrivanja postoperativnih komplikacija;
 • praćenja pacijenata sa upalnim reumatskim bolestima;
 • praćenja uspješnosti prihvatanja transplantanta;
 • otkrivanja infekcija koje su pratioci drugih oboljenja, kao što su: leukemija, sistemski eritematozni lupus …;
 • malignih oboljenja;

Klinički značaj odrđevinja CRP-a

C-reaktivni protein (CRP) se određuje osobama kod kojih postoji sumnja na akutnu inflamaciju usljed bakterijske ili gljivične infekcije, karcinoma, operacija ili komplikacije osnovne bolesti – autoimunih oboljenja, kao i za praćenje i progresije toka bolesti i odgovora na propisanu terapiju.

Poseban značaj ima u dijagnostici akutnih stanja.

Šta je akutno stanje?

Pojava akutnog bola ili simptoma akutnog upalnog procesa koji zahtjevaju hitnu intervenciju i pristupanje dijagnostici i primjeni adekvatne terapije nazivaju se akutnim stanjima.

Akutna stanja i bolovi mogu biti znak upozorenja koja ukazuju na postojanje ozbiljnih, opasnih oboljenja i stanja organizma. Neki od primjera akutnih stanja su iznenadni, oštar bol u grudima i lijevoj ruci koji može biti predznak srčanog infarkta ili recimo, intenzivan bol u stomaku kao posljedica zapaljenja slijepog crijeva. Akutni simptomi i bolovi su razlozi zbog kojih je potrebno da se brzo javite ljekaru.

U akutnim stanjima, CRP test je izuzetno značajan laboratorijsko-dijagnostički parametar i obično  prvi korak u dijagnostici mogućeg inflamatornog procesa.

Kada se određuje CRP?

Određivanje nivoa C-reaktivnog proteina u krvi se preporučuje pacijentima kod kojih se sumnja da postoji inflamatorni proces izazvan bakterijskom infekcijom.

Virusne infekcije su obično praćene povišenom sedimentacijom eritrocita, kao i porastom broja leukocita, dok vrijednost CRP-a ostaje u okviru referentnog opsega mjerenja, za razliku od bakterijske infekcije kada porast nivoa CRP-a može biti značajno uvećan u odnosu na referentnu vrijednost.

Dalje, CRP se koristi za praćenje toka i terapije hroničnih upalnih oboljenja.

Može se koristiti kao screening organskih oboljenja.

Imajući u vidu specifičnosti oboljenja kod djece i bebica, te činjenice da je nekada teže postavljanje dijagnoze zbog karakteristika njihove životne dobi, CRP se kod djece radi kada postoji sumnja na upalu. Pogotovo je koristan kod teških infekcija tipa meningitisa ili sepse – odnosno simptoma praćenih povišenom tjelesnom temperaturom, groznicom, otežanim disanjem i onda kada postoji ubrzan rad srca.

CRP je značajan parametar kod pacijenata koji su na postoperativnom oporavku. Ako se vrijednosti CRP-a ne smanjuju i ostaju povišene i nakon trećeg dana od operacije, može se posumnjati na postojanje akutne bakterijske infekcije.

Do porasta nivoa CRP-a dolazi u sljedećim slučajevima:

 • kod postojanja upalnih procesa usljed bakterijske infekcije, virusne infekcije, nakon srčanog udara i/ili nakon operacije;
 • ukoliko postoji dijagnoza sistemske inflamatorne bolesti;
 • kod maligniteta;
 • alergijske reakcije mogu dovesti do porasta CRP-a u cirkulaciji;
 • kod hroničnih inflamatornih bolesti, poput reumatoidnog artritisa ili lupusa;
 • u trudnoći (zadnji trimestar);

Tumačenje rezultata CRP testa?

sta nam govori crp

U akutnoj fazi zapaljenja koncentracija CRP-a raste višestruko. Porast se detektuje kroz 6-12h, a maksimalnu vrijednost dostiže 24-48h od početka zapaljenskog procesa.

 • Referentne (normalne) vrijednosti CRP su < 5mg/L.
 • Blago povišenim vrijednostima se smatraju vrednosti CRP-a između 10-40 mg/l koje ukazuju na blagu upalu.
 • Vrijednosti C- reaktivnog proteina koje se kreću u opsegu između 40-200mg/l ukazuju na akutnu inflamaciju, najčešće izazvanu bakterijama. Rezultat CRP-a veći od 50 mg/l  je znak ozbiljnije infekcije, traume ili hronične bolesti, za koju će vjerovatno biti potrebno dodatno testiranje da bi se utvrdio uzrok nastanka tako povišenih vrijednosti. Vrijednosti iznad 100mg/l ukazuju na ozbiljnu bakterijsku infekciju (sepsa) ili opsežnu traumu.
 • Blago povišene vrijednosti CRP-a (do 40 mg/l) se mogu javiti i kod starijih osoba, u trudnoći, kod aktivnih pušača, kao i kod virusnih infekcija.

Tumačenje dobijenih rezultata CRP-a i donošenje medicinskog zaključka ne zavisi samo od povećanih vrijednosti ovog parametra, već treba uzeti u obzir određivanje i drugih laboratorijskih analiza (kompletna krvna slika, sedimentacija eritrocita, fibrinogen itd.), kao i kliničku sliku i zdravstveno stanje pacijenta.

Kako da se pripremim za CRP testiranje?

Za ispitivanje CRP-a nije potrebna posebna prirema. Ova analiza ne mora da se radi na prazan stomak, samo je preporuka da vađenje krvi ne bude neposredno nakon obroka.

Neki lijekovi mogu da utiču na koncentraciju CRP-a. Obavijestite svog ljekara i laboranta na prijemu pri dolasku u laboratoriju o lijekovima, odnosno terapiji koje uzimate.

CRP možete uraditi tokom radnog vremena u svim Medicover Diagnostics laboratorijama.

Vama, najbližu Medicover Diagnostics laboratoriju možete da pronađete OVDJE!

Za uzorak je potrebna mala količina krvi.

Uzorak za analizu: Venska krv, krv iz prsta ili pete u slučaju novorođenčadi i male djece.

Rezultat nalaza je gotov istog dana, u roku od svega par sati od uzorkovanja (u hitnim slučajevima i brže).

Koji CRP test je dostupan u Medicover laboratoriji?

Laboratorije Medicover Diagnostics rade imunoturbidimetrijski test na Roche Cobas c sistemima.

CRP testovi dostupni u Medicover laboratoriji koji otkrivaju upalu su: 

Podeli:

Povezani članci

ogtt test
Test opterećenja glukozom (OGTT)
Test opterećenja šećerom je laboratorijsko-dijagnostički test pomoću kojeg se ispituje sklonost pacijenata ka šećernoj bolesti.
HIV (Humani Virus Imunodeficijencije)
CRP pomoc u dijagnostici
CRP NALAZ – Visok CRP u dijagnostici upale
CRP je je protein čije vrijednosti u krvi rastu u infekcijama i upalnim stanjima, kao i poslije operacija ili trauma.. Sintetiše se u jetri  kao reaktant akutne faze usljed oštećenja tkiva i upalnog procesa u organizmu.
Zašto je važan vitamin D?
Vitamin D je vitamin rastvorljiv u mastima sa različitim funkcijama u našem organizmu. Nastaje u koži, gde od provitamina, a pod dejstvom UV zraka prelazi u vitamin D.
Laboratorijska dijagnostika sa funkcionalnim pristupom
Stomačni virus
Stomačni virusi: Rotavirus i Adenovirus 

Lokacije naših laboratorija

0 analiza | 0,00 KM
Pogledaj sve