fbpx

Analiza krvi

analiza krvi

Analiza krvi je rutinska medicinska procedura koja se koristi za procenu zdravstvenog stanja pacijenta.

Veza između insulinske rezistencije i ishrane

insulinska rezistencija medicover

Insulinska rezistencija se definiše kao stanje usled koga dolazi do povećanja koncentracije insulina u krvi. Ćelije vremenom postaju otporne na dejstvo insulina pa insulin više nije u stanju da obavlja svoju osnovnu funkciju u organizmu, a to je kontrola nivoa glukoze u krvi. 

D-dimer i njegova uloga u dijagnostici tromboza

d dimer test medicover

D-dimer je proizvod razgradnje fibrina, mali fragment proteina prisutan u krvi nakon što se krvni ugrušak razgradi fibrinolizom. Nazvan je tako jer sadrži dva D fragmenta proteina fibrina spojena unakrsnom vezom, čime se formira proteinski dimer.

CRP nalaz – dijagnostika inflamatornog procesa

CRP pomoc u dijagnostici

CRP je je protein čije vrijednosti u krvi rastu u infekcijama i upalnim stanjima, kao i poslije operacija ili trauma.. Sintetiše se u jetri  kao reaktant akutne faze usljed oštećenja tkiva i upalnog procesa u organizmu.