fbpx

Laboratorijska dijagnostika sa funkcionalnim pristupom

Održano edukativno predavanje o temi: “Specijalna laboratorijska dijagnostika sa funkcionalnim pristupom”.

Laboratorijska dijagnostika sa funkcionalnim pristupom

Počeli smo da serijom predavanja kojom predstavljamo specijalnu laboratorijsku dijagnostiku koju smo u prilici da ponudimo pacijentima, a u cilju prevencije i dijagnostike.

Šta je laboratorijska dijagnostika sa funcionalnim pristupom?

U saradnji sa našom sestrinskom laboratorijom BeoLAB iz Beograda predstavili smo testove funkcionalne medicine koji su dostupni pacijentima laboratorija Medicover Diagnostics BiH.

Doktor medicinske biohemije Milka Popović, upoznala je ljekare sa fukcionalnim pristupom pacijentima kroz savremene, specijalne laboratorijske testove.

Funk 2 1

“U dosadašnjem radu kroz testove funkcionalne medicine fokusirali smo se na prevenciju, gastrointestinalne tegobe, hronične bolesti, poremećaj autističnog spektra, anti-aging medicinu, sportska medicinu”, naglasila je dr Popović i istakla da su laboratorije Medicover Diagnostics BiH razvijajući ovu oblast napravile jedan veliki iskorak u pristupu prema pacijentima.

Prisutni ljekari različitih specijalnosti su sa velikom pažnjom i interesovanjem pratili predavanje, a predstavljeni su testovi – poput: Sibo testa, Test na peptiduriju, GI Effects, NUTRIEval test te brojni drugi.

U laboratorijama Medicover Diagnostics, osim stručne konsultacije, na raspolaganju vam je veliki broj dijagnostičkih testova koji povezuju funkcionalni pristup pacijentu kako sa osnovnom tako i sa specijalnom laboratorijskom dijagnostikom.

Šta je funkcionalna medicina?

Funkcionalna medicina je nova grana medicine, usmjerena na individulani pristup liječenja svakog pacijenta. Individualni pritup pacijentu, kroz konzilijarnu saradnju ljekara različitih specijalnosti, predstavlja savremeni trend liječenja koje daje mnogo bolje rezultate.

Praktičar funkcionalne medicine provodi vrijeme sa svojim pacijentima, sluša njihove istorije i prati interakcije između genetskih, ekoloških i životnih faktora, koji mogu uticati na dugoročno zdravlje i složene hronične bolesti.

U saradnji sa našim stručnjacima na bazi anamneze pacijenta, istaknutih simptoma, njihove učestalosti pojavljivanja ili ozbiljnosi prepoznajemo potrebu za specijalizovanim laboratorijskim analizama za svakog pojedinačnog pacijenta.

U tumačenju i preporuci testova, podršku može da očekuje i struka te je održano predavanje prvo u nizu brojnih događa koje smo planirali u godini pred nama.

Podeli:

Povezani članci

ogtt test
Test opterećenja glukozom (OGTT)
Test opterećenja šećerom je laboratorijsko-dijagnostički test pomoću kojeg se ispituje sklonost pacijenata ka šećernoj bolesti.
HIV (Humani Virus Imunodeficijencije)
CRP pomoc u dijagnostici
CRP NALAZ – Visok CRP u dijagnostici upale
CRP je je protein čije vrijednosti u krvi rastu u infekcijama i upalnim stanjima, kao i poslije operacija ili trauma.. Sintetiše se u jetri  kao reaktant akutne faze usljed oštećenja tkiva i upalnog procesa u organizmu.
Zašto je važan vitamin D?
Vitamin D je vitamin rastvorljiv u mastima sa različitim funkcijama u našem organizmu. Nastaje u koži, gde od provitamina, a pod dejstvom UV zraka prelazi u vitamin D.
Laboratorijska dijagnostika sa funkcionalnim pristupom
Stomačni virus
Stomačni virusi: Rotavirus i Adenovirus 

Lokacije naših laboratorija

0 analiza | 0,00 KM
Pogledaj sve