fbpx

Sve analize

MAP TEST (Organske kiseline u urinu)
Paket ZDRAVLJE NA PRVOM MJESTU – Set kompletnih laboratorijskih nalaza
Paket – ZDRAVA PROSTATA - Nalazi za prostatu
Paket - Tumor markeri za žene
Paket ZDRAVA ŠTITNA ŽLIJEZDA
STD6- Bilo kojih šest navedenih patogena PCR ( brisa/urin/sjemena tečnost)
STD7 - PCR (bris/urin/sjemena tečnost)
STD 13 - PCR (bris/urin/sjemena tečnost)
HPV + STD 1, PCR (2 brisa/urin/semena tečnost)
HPV + STD 2, PCR (2 brisa/urin/semena tečnost)
HPV + STD 3 -Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Chlamydia trachomatis PCR (bris/urin/sjemena tečnost)
HPV + STD 4, PCR (2 brisa/urin/sjemena tečnost)
HPV + STD 5, PCR (2 brisa/urin/semena tečnost)
Beta-D-Glukan
QUANTIFERON TB
Metanefrin -panel iz plazme
anti - Echinococcus granulosus IgG antitijela - Western Blot
Salivarni kortizol-Adrenokorteks Stres Profil
STD 2 - Bilo koja dva navedena patogena PCR (bris/urin/sjemena tečnost)
STD 3 -Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Chlamydia trachomatis PCR (bris/urin/sjemena tečnost)
STD 4 - Bilo koja četiri navedena patogena PCR (bris/urin/sjemena tečnost)
STD 5- Bilo kojih pet navedenih patogena, PCR (bris/urin/sjemena tečnost)
STD1- Ureaplasma parvum PCR ( brisa/urin/sjemena tečnost)
STD1- Mycoplasma genitalium PCR ( brisa/urin/sjemena tečnost)
STD1- Mycoplasma hominis PCR ( brisa/urin/sjemena tečnost)
STD1- Trichomonas vaginalis PCR ( brisa/urin/sjemena tečnost)
STD1- Treponema pallidum PCR ( brisa/urin/sjemena tečnost)
Izoenzimi alkalne fosfataze
Nasljedni panel za karcinom prostate, NGS
Nasljedni panel za karcinom debelog crijeva, NGS
Nasljedni panel za karcinom debelog crijeva prošireni, NGS
Nasljedni panel za endokrine kancere, NGS
Nasljedni panel za karcinom bubrega, NGS
Nasljedni panel za Fankonijevu anemiju, NGS
Nasljedni panel za karcinom dojke i jajnika prošireni, 27 gena NGS
Nasljedni panel za karcinom pankreasa, NGS
Nasljedni panel za karcinom nervnog sistema, mozga NGS
Nasljedni panel za nespecifične karcinome, NGS
Nasljedni panel za karcinom kože, NGS
STD 1 Neisseria gonorrhoeae PCR (bris,urin,sjemena tečnost)
STD 1 Ureaplasma urealyticum PCR (bris,urin,sjemena tečnost)
Specijalistička konsultacija
Fasciola hepatica (veliki ovčji metilj) -ukupna antitijela
anti - HHV 6 IgG antitijela
anti - HHV 6 IgM antitijela
SARS-CoV-2 IgM (Covid19 IgM antitijela)
SARS -Co-V-2 ukupna antitijela (Covid 19 IgA,IgM I IgG antitela)
DPYD deficijencija
Uzorkovanje nazofaringealnog brisa
SARS -CoV-2 Ag
SARS CoV-2 Ag (antigen), brzi test
Antitrombin
Minerali i toksični metali iz krvi
SARS-CoV-2 IgG antitela na Spajk protein ("spike")
ZnT8 (Cink transporter 8) antitijela
Deaminovani glijadin (DGP) IgG antitijela
Deaminovani glijadin (DGP) IgA antitijela
Sistemska skleroza-profil (imunoblot)
Ukupni Kappa i Lambda laki lanci u urinu (pojedinačna porcija)
Onkoneuronalna antitijela (Hu,Yo,Ri,Amphiphisin,Ma2/Ta)
Gadolinium u krvi
Gadolinium u spontanom urinu
CIklosporin - nivo lijeka
Lacosamid-novo leka
Sputum - dir. preparat bojen po Gramu
Papanicolaou
Periferni razmaz krvi-LF
Protein S
Von Willebrand-ov faktor-panel (Ag, Act, CBA, RCo)
AMH -CMIA metoda (Anti Mulerian Hormon)
HOMA index
Index f/t PSA
Laktoferin u stolici
Vaskularni endotelni faktor rasta (VEGF)
17-Hidroksipregnenolon
Antiparijetalna antitijela
HLA tipizacija DQ2/DQ8 (celijačna bolest)
Nutrigenetika
HPV tipizacija - nisko i visokorizični tipovi, PCR
HPV tipizacija - niskorizični tipovi, PCR
Hemohromatoza - član porodice
Apolipoprotein E -genotipizacija
Mycoplasma genitalium -PCR
PAP Liquid i HPV
PAP liquid
Epstein Barr u krvi ( PCR)- kvantitativno
Izolacija DNK
Genetski panel za kolorektalni karcinom (K-RAS,N-RAS,BRAF), PCR
HPV tipizacija - visokorizični tipovi, PCR
Neisseria gonorrhoeae u urinu, PCR
STD 1 Chlamydia trachomatis PCR (bris,urin,sjemena tečnost)
Faktori trombofilije (MTHFR I i II; Faktor V; F2/protrombin; ATIII; PAI-1;Faktor XIII)
Faktor trombofilije - MTHFR - C677T
Faktor trombofilije - MTHFR - A1298C
Faktor trombofilije - F5/Factor V
Faktor trombofilije - F2/Factor II
Faktor trombofilije - ATIII/SERPINC1
Faktor trombofilije - PAI-1/SERPINE1
Laktozna intolerancija, PCR
Faktori trombofilije - FXIII/Faktor XIII
HPV tipizacija sa virusnim opterećenjem, PCR
Farmakogenetika antipsihotici NGS
BRCA1,2 sekvenciranje poznatog regiona-srodnik, NGS
HSV 1 i 2 u krvi PCR
HIV 1+2 PCR - kvantitativno
Nasljedni panel za karcinom dojke i jajnika, NGS
MSI (mikrosatelitska nestabilnost), NGS
Nasljedni sveobuhvatni panel za karcinome, NGS
Fuzioni panel gena, karcinom pluća (ALK, RET, ROS 1, NTRK), NGS
Mini panel gena za kolorektalni karcinom (K-RAS, N-RAS, BRAF, PIK3CA), NGS
Panel genskih fuzija u sarkomima, NGS
Liquid biopsija (detekcija mutacija u krvi i tjelesnim tečnostima), 1 marker, NGS
Mutacije pojedinačnih eksona, NGS
Mutacije pojedinačnih gena, NGS
Mini panel gena za glioblastome (IDH1, IDH2, MGMT, TERT), NGS
Oncomine Focus Panel (fuzije, hot spot mutacije, gene print) za različite tumore, NGS
Genetski panel za akutne mijeloidne/akutne limfoblastne leukemije, NGS
Mijeloidni panel (MDS, CMML itd.), NGS
Panel za mijeloproliferativne bolesti (JAK2, CALR, MPL), NGS
Mutacije IGHV, NGS
Nasljedni panel za gastrointestinalne karcinome, NGS
Farmakogenetika antiepileptici NGS
SLC2A1 Gen (GLUT1) analiza,NGS
Faktor rizika
Indeks ateroskleroze
eGFR-MDRD (procenjena brzina glomerularne filtracije)
Hrom u urinu (spontani urin)
Berilijum
Mangan u serumu
Srebro u serumu
Metil-histamin
Molibden u krvi
Aminokiseline u urinu (GDX)
Kobalt u urinu (pojedinačna porcija)
BRCA1/BRCA2, NGS
SIBO test (Sindrom kontaminiranog crijeva izdisajni test)
NUTRIEval test
Roma indeks
Indijski orah f202-alergija
Grinje D2 (Dermatophagoides Farinae)-alergija
Metformin -alergija
Askorbinska kiselina (Vitamin C) HSA -alergija
Cefaleksin-alergija
Alfacet (cefahlor)- alergija
Cefadroksil (valdocef)- alergija
Goveđi serum albumin (E204)-alergija
Streptomycin C206 - alergija
Insulin 300 min
Insulin 240 min
GI Effects (mikrobiota)
Varicella zoster u krvi PCR - kvalitativno
VERAcity Basic - NIPT, NGS
VERAcity Plus - NIPT, NGS
VERAcity Premium - NIPT, NGS
VERAgene - NIPT, NGS
CMV u amnionskoj tečnosti PCR - kvalitativno
Cytomegalovirus u likvoru PCR - kvalitativno
Cytomegalovirus u urinu PCR - kvalitativno
Epstein Barr u krvi (PCR) - kvalitativno
HBV DNK - kvalitativno
HBV DNK - kvantitativno
HCV RNK - genotipizacija
HCV RNK - kvalitativno
HCV RNK - kvantitativno
Hemohromatoza
HIV 1+2 PCR - kvalitativno
HLA B-27 antigen
HSV 1 i 2 u brisu PCR
HSV 1 i 2 u likvoru PCR
KRAS sekvenciranje
Mikrodelecije Y hromozoma
Mycobacterium tuberculosis PCR
Očinstvo- otac+dijete
QF - PCR
Klozapin (Closapin, Leponex)-nivo lijeka
Barijum u serumu
Stroncijum u porciji urina
Haloperidol-nivo lijeka
Mitotan (Lysodren)-nivo lijeka
Cjelokupni pregled urina
Analiza polnih hromozoma
Borrelia burgdorferi PCR – iz krpelja
Cistična fibroza
Jod u serumu
Jod u porciji urina
Valproinska kiselina (EFTIL)- nivo lijeka
Takrolimus - nivo lijeka
Karbamazepin (Tegretol) - nivo lijeka
Lamotrigin (Lamiktal) - nivo lijeka
Aluminijum
Sirolimus - nivo lijeka
Levetiracetam(keppra,Lyvam) - nivo lijeka
Topiramat (Topamax)-nivo lijeka
Fenobarbital - nivo lijeka
Fenitoin - nivo lijeka
Okskarbazepin(Oxcarbazepin) -nivo lijeka
Kobalt -24h urin
Hipurna kiselina u urinu
Fenol u urinu
Everolimus-nivo lijeka
Klobazam (Clobazam)-nivo lijeka
Jod u 24h urinu
Bakar u urinu (pojedinačna porcija)
Hrom u serumu
Živa u urinu-porcija
Olovo
Olovo iz urina
Cink
Cink - 24h urin
Metotreksat(Methotrexat)-nivo leka
Selen
Uzimanje genitalnih briseva
Studije Transport - Kragujevac
PQR Transport - Beograd
Studije transport Zrenjanin
Lab kit
PEGF Transport sites
PEGF Transport centar
Arsen
Arsen u urinu-porcija
Hrom u plazmi
Hrom - 24h urin
Bakar
Bakar - 24h urin
Mangan (Mn) u urinu
Živa
Kateholamini u urinu
Kateholamini u plazmi
Leukociti (WBC) + periferni razmaz krvi (LF manuelna metoda)
Metanefrini -panel iz urina (Metanefrin,Normetanefrin,3 Metoksi-tiramin)
Fibrotest
Fibromax
Uzimanje uzorka
Tumor M2 PK (izoenzim M2 piruvatkinaza) iz plazme
Tumor M2 PK (izoenzim M2 piruvatkinaza) iz stolice
TPA-tkivni polipetidni antigen
Beta 2 mikroglobulin
HE 4
HAV ukupna antitijela
anti - HAV IgM antitijela
HBs antigen
anti - HBs Ag ukupna antitijela
anti-HBc ukupna antitijela
HBc - IgM At
HBe Ag
anti - Hbe ukupna antitijela
anti - HCV ukupna antitijela
HIV Combo antigen, antitijela
HTLV 1+2 -ukupna antitijela
Lipidni status
CEA
CYFRA 21-1
NSE
Total PSA
Free PSA
Protein S-100
SCC - skvamozni celularni karcinom Ag
Tireoglobulin
CA 50
Bris rane - bakteriološka aerobna kultura
Stolica - bakteriološka / mikološka kultura (disbioza)
Stolica - bakteriološka / mikološka kultura (disbioza i Klebsiella)
Detaljna analiza stolice (CDSA)
Punktat- BK preparat
Bris grla - Ureaplasma urealyticum i Mycoplasma hominis
Beta-Crosslaps
Osteokalcin
N-Telopeptid (NTX)
Hidroksiprolin
Prokolagen-I-N terminalni propeptid (PINP)
AFP
Kalcitonin
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
CA 72-4
Candida i druge kvasnice - identifikacija vrste sa antimikogramom - 8 antimokotika
Spermokultura - mikološka kultura
Helicobacter pylori - kultura iz isečka želuca
Bris - Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum
Bris - Chlamidia trachomatis
Prošireni antibiogram - E test (jedan antibiotik)
Bris nosa - bakteriološka anaerobna kultura
Bris grla - bakteriološka anaerobna kultura
Brza identifikacija jednog bakterijskog patogena i antibiogram u automatizovanom sistemu ( do 36h)
Uretralni bris - bakteriološka anaerobna kultura
Parvo B19 IgG At -Aviditet
Direktni preparat bojen po Gramu
Stolica -ciste Cryptosporidium,Giardia i Entamoeba
Lohija - bakteriološka anaerobna kultura
Cervikalni bris - bakteriološka anaerobna kultura
Bris rane - bakteriološka anaerobna kultura
Vaginalni bris - bakteriološka anaerobna kultura
Biopsijski materijal - bakteriološka anaerobna kultura
Spermokultura - bakteriološka anaerobna kultura
Sputum - bakteriološka kultura
Bris oka desno - bakteriološka/mikološka kultura
Bris oka lijevo - bakteriološka/mikološka kultura
Bris uha desno - bakteriološka/mikološka kultura
Bris uha lijevo - bakteriološka/mikološka kultura
Cervikalni bris - Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum
Dermatofiti kultura - dlaka
Dermatofiti kultura - strugotina kože
Dermatofiti kultura - strugotina nokta
Bris kavuma uterusa - bakteriološka aerobna kultura
Bris prepucijuma - bakteriološka kultura
Bris grla - bakteriološka kultura
Stolica - paraziti - Identifikacija jaja helminata
Bris uha lijevo - mikološka kultura
Bris uha - mikološka kultura
Bris oka - mikološka dijagnostika
Bris oka lijevo - mikološka kultura
Žuč - bakteriološka anaerobna kultura
Bronhoalveolarni lavat - bakteriološka anaerobna kultura
Bris kavuma uterusa - bakteriološka anaerobna kultura
Punktat - bakteriološka anaerobna kultura
Bris oka lijevo - bakteriološka kultura
Bris oka - bakteriološka kultura
Sperma - Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum
Urin - Mycoplasma hominis i Ureplasma urealyticum
Uretralni bris - Ureaplasma urealyticum i Mycoplasma hominis
Kontrola suvog sterilizatora - biološka
Kontrola površina - mikrobiološka
Kontrola sterilnosi instrumenata - mikrobiološka
Kontrola vazduha - mikrobiološka
Kontrola brisa ruku (otisak prstiju)
Bris usne duplje - mikološka kultura
Bris kože - mikološka kultura
Bris rane - mikološka kultura
Cervikalni bris - mikološka kultura
Bris epifaringsa - mikološka kultura
Bris prepucijuma - mikološka kultura
Bris uglova usana - mikološka kultura
Bris glansa - mikološka kultura
Biopsijski materijal - mikološka kultura
Bris vulve - mikološka kultura
Lohija - mikološka kultura
Bris kavuma uterusa - mikološka kultura
Bris kanile - mikološka kultura
Uretralni bris - bakteriološki
Bris uha desno - bakteriološka kultura
Bris uha lijevo - bakteriološka kultura
Bris uha - bakteriološka kultura
Bris oka desno - bakteriološka kultura
Bris epifaringsa - bakteriološka/mikološka kultura
Bris usne - bakteriološka/mikološka kultura
Lepra u brisu nosa - direktan preparat
Bris kanile - bakteriološka/mikološka dijagnostika
Bris kanile - bakteriološka kultura
Sekret - bakteriološka/mikološka aerobna kultura
Žuč - bakteriološka/mikološka aerobna kultura
Kontrola autoklava - biološka
Eksprimat prostate - bakteriološka/mikološka kultura
Vaginalni bris - direktan preparat na bakterijsku vaginozu
Vaginalni bris - direktan preparat na Trichomonas vaginalis
Vaginalni sekret - grupa
Cervikalni bris - bakteriološka kultura
Cervikalni bris - Chlamydia trachomatis
Cervikalni bris - Mycoplasma hominis
Bris akne - bakteriološka/mikološka kultura
Bris analne regije - bakteriološka/mikološka kultura
Biopsijski materijal - bakteriološka/mikološka aerobna kultura
Biopsijski materijal - bakteriološka aerobna kultura
Bris epifaringsa - bakteriološka kultura
Cervikalni bris - Ureaplasma urealyticum
Cervikalni bris - direktan preparat na Neisseria gonorrhoeae
Bris vulve - bakteriološka/mikološka kultura
Bris vulve - bakteriološka kultura
Eksprimat prostate - Ureaplasma urealyticum
Bris glansa - bakteriološka/mikološka kultura
Bris uglova usana - bakteriološka kultura
Likvor - bakteriološka anaerobna kultura
Trahealni aspirat - bakteriološka/mikološka kultura
Cervikalni bris - direkan preparat bojen po Gramu
Bris kože - bakteriološka/mikološka kultura
Bris kože - bakteriološka kultura
Bris rane - bakteriološka/mikološka kultura
Bronhoalveolarni lavat - bakteriološka/mikološka kultura
Bris uglova usana bakteriološka/mikološka kultura
Spermokultura - Lowenstein
Bris usne duplje - bakteriološka/mikološka kultura
Bris usne duplje - bakteriološka kultura
Sperma - Ureplasma urealyticum
Bris desni - bakteriološka/mikološka kultura
Sperma - Mycoplasma hominis
Sperma - direktan preparat na Trichomonas vaginalis
Uretralni bris - Chlamydia trachomatis
Varicella zoster - IgG At aviditet
Uretralni bris - direktan preparat na Trichomonas vaginalis
Uretralni bris - Mycoplasma hominis
Uretralni bris - Ureaplasma urealyticum
Uretralni bris - direktan preparat na Neisseria gonorrhoeae
Dermatofiti nativni preparat - strugotina nokta
Dermatofiti nativni preparat - strugotina kože
Punktat - Lowenstein
Sekret - bakteriološka anaerobna kultura
Eksprimat prostate - Mycoplasma hominis
Bris jezika - bakteriološka kultura
Bris jezika - bakteriološka/mikološka kultura
Lohija - bakteriološka/mikološka aerobna kultura
Lohija - bakteriološka aerobna kultura
Bris vrha vaskularnog katetera - bakteriološka/mikološka kultura
Bris oka levo - Chlamydia trachomatis
Bris oka desno - Chlamydia trachomatis
Spermokultura - bakteriološka kultura
Bris oka - Chlamydia trachomatis
Bris kavuma uterusa - Chlamydia trachomatis DIF
Dermatofiti - nativni preparat
Dermatofiti nativni preparat - dlaka
Bris uha desno - mikološka kultura
Bris oka desno - mikološka kultura
Hemokultura - bakteriološka anaerobna kultura
Urin - Mycoplasma hominis sa antibiogramom
Urin - Ureaplasma urealyticum sa antibiogramom
Bris glansa - bakteriološka kultura
Urin - direktan preparat na Trichomonas vaginalis
Stolica - Campylobacter sp.
Stolica - mikološki kvantitativno
Otisak kože na Demodex
Stolica - bakteriološka kultura
Stolica - Norovirus
Eozinofili u nosu -bris
Okultno krvarenje
Spermogram
Spermokultura - bakteriološka/mikološka kultura
Dermatofiti - kultura
Stolica - Rotavirus i Adenovirus antigen
Legionella pneumophila - detekcija iz urina
Cervikalni bris - bakteriološka/mikološka kultura
Trahealni aspirat - bakteriološka anaerobna kultura
Bris jezika - mikološka kultura
Bris kavuma uterusa - bakteriološka/mikološka aerobna kultura
Bris prepucijuma - bakteriološka/mikološka kultura
Hemokultura - mikološka kultura
anti - Candida albicans IgG antitijela
Bris nosa - mikološka kultura
Stolica - mikološka kultura
Urinokultura - mikološka kultura
Uretralni bris - mikološka kultura
Sputum - mikološka kultura
Bris grla - mikološka kultura
VDRL - plazma reagin - Syphilis
Hemokultura - bakteriološka/mikološka aerobna kultura
Uretralni bris - bakteriološka/mikološka kultura
Bris uha - bakteriološka/mikološka kultura
Bris nosa - bakteriološka kultura
Bris oka - bakteriološka/mikološka kultura
Streptococcus agalactiae (GBS)
Eksprimat prostate - Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum
Perianalni otisak
Sputum - Lowenstein
Urinokultura - Lowenstein kultura
VMA i HVA
AMH ELISA metoda (Anti Mulerian Hormon)
Stolica - Helicobacter pylori antigen
Stolica - Identifikacija cisti protozoa
Streptococcus grupa A - Brzi test
Bris grla - bakteriološka/mikološka kultura
Urinokultura
Stolica - bakteriološka/mikološka kultura
Vaginalni bris - bakteriološka kultura
Vaginalni bris - bakteriološka/mikološka kultura
Punktat - bakteriološka/mikološka kultura
Sputum - bakteriološka/mikološka kultura
Bordetella pertussis - IgM At
Likvor - bakteriološka/mikološka aerobna kultura
Candida i druge kvasnice - identif. vrste sa antimikogramom - 5 antimikotika
Vaginalni bris - mikološka kultura
Vaginalni bris - direktan preparat bojen po Gramu
Anti Mullerian hormon (AMH)
IGFBP 3
Metanefrin free
Angiotenzin II
Inhibin B
Metanefrin-24h urin
Melatonin
17-OH-Kortikosteroidi-24h urin
Estron (E1)
Normetanefrin-24h urin
Inhibin A
TBG
VMA (Vanilmandelična kiselina) -porcija urina
Free T3
PAPP-A
Free Beta HCG
ADH (Vazopresin)
Aldosteron
Aldosteron - 24h urin
Eritropoetin
Gastrin
5-HIAA
Proinsulin
Renin
Serotonin
Serotonin - 24h urin
VIP -vazointestinalni polipeptid
Hromogranin A
Glukagon
Dihidrotestosteron
SHBG
T3
T4
Free T4
TSH
Testosteron
Free (slobodni) Testosteron
Androstendion
Triple test
ACTH
Free Kortizol -24h urin
Kortizol - jutarnji (06-10h)
DHEA-S
17-ketosteroidi
Estradiol
Free estriol
FSH
LH
Beta-HCG
Hormon rasta - HGH
IgF I
Insulin
C-Peptid
Progesteron
17-OH Progesteron
Prolaktin
PTH
LTT Endoprothetics
NT-pro-BNP
Troponin T
Troponin I
VMA (Vanilmandelična kiselina)- 24h urin
anti - Adenovirus IgM antitijela
Influenza A - IgM At
Influenza B - IgG At
Parainfluenza 3 - IgG At
anti - Candida albicans IgM antitijela
anti - Bartonella henselae - IgM antitijela
anti - Bartonella henselae - IgG antitijela
Bordetella pertussis toksin - IgG At
Q Groznica (Coxiella burnetii) ukupna At
Leischmania - ukupna At
HSV 1 - IgG At aviditet
HDV - IgM At
Denga virus - IgG At
Denga virus - IgM At
HANTAVIRUS At
Epstein barr EBNA-1 - IgG At
WEST NILE VIRUS IgM
WEST NILE VIRUS IgG
Q Groznica (Coxiella burnetii) At
Pemphigoid antitijela (IgA,IgG)
Pemphigus antitijela (IgA,IgG)
Influenza B - IgM At
Echo - IgG At
Brucella - IgM At
Brucella - IgG At
Borrelia b. Western Blot IgM At
Mumps - IgM At
anti - Borrelia burgdorferi IgM antitijela
anti - Morbilli virus IgM antitijela
anti - Adenovirus IgA antitijela
Aspergillus galactomannan Ag
anti - Chlamydia trachomatis IgM antitijela
anti - Coxsackie virus IgG antitijela
anti - Coxsackie virus IgM antitijela
anti - Helicobacter pylori IgA antitijela
anti - Treponema pallidum antitijela (sifilis)
CMV - IgG At aviditet
Epstein Barr - IgG At aviditet
Echinococcus antigen IgE At
RSV - IgM At
Francisella tularensis - ukupna antitijela
anti - Chlamydia pneumoniae IgM antitijela
HAV - IgG At
Aspergillus fumigatus -alergija
anti - Toxocara canis ukupna antitela
Echo - IgM At
HEV - IgM At
HEV ukupna antitijela
Treponema p. - IgG At Western Blot
Antikardiolipinska antitijela IgM
CH 50 - Ukupni komplement
Malarija (P. falciparum)
Hitotriozidaza-aktivnost
Miozitis prošireni profil
Yersinia - IgA At
anti - Echinococcus granulosus ukupna antitijela
HSV 2 IgG - aviditet
HIV 1 + 2 - ukupna antitijela Western Blot
anti - Adenovirus IgG antitijela
Influenza A - IgG At
Parainfluenza 3 - IgM At
RSV - IgG At
Double test
ANA (ENA) profil
ss-DNA antitijela
Antitijela na ribozomalni P protein-IgG
PlGF -Placental like growth factor
anti - HSV-1 IgG antitijela
anti - HSV-2 IgG antitijela
anti - HSV-1 IgM antitijela
anti - HSV-2 IgM antitijela
Antiovarijalna antitijela
Tkivna transglutaminaza IgA At
Tkivna transglutaminaza-IgG At
Antitijela na beta2-glikoprotein IgG
Antitijela na beta2-glikoprotein IgM
Antiglijadinska antitijela IgA
hs CRP
Stolica - Clostridium difficile
Anti adrenalna antitijela
Antitijela na Aquaporin 4 u serumu
anti - Mumps virus IgG antitijela
anti - Borrelia burgdorferi IgG antitijela
anti - Morbilli virus IgG antitijela
Interferon gama
Antitijela na eritropoetin
Anti-LC1 IgG antitela
Antitijela na mutirani citrulirani vimentin (anti-MCV antitijela)
Triptaza
Tumor nekrozni faktor alfa-TNF alfa
Antitrombocitna antitijela -ukupna(IgM,IgA,IgG)
Kalprotektin u stolici
IgG subklasa
Imunoglubulin D (IgD)
Interleukin 1-beta
Interleukin 6
Interleukin 8
Interleukin 10
Rubella - IgG At aviditet
Antitijela na mijelin-oligodendrocitni glikoprotein (Anti MOG antitijela) u serumu
Widal-ova reakcija za salmonelozu
Borrelia b. Western Blot IgG At
Treponema p. - IgM At Western Blot
anti - Chlamydia pneumoniae IgG antitijela
anti - Parvovirus B19 IgG antitijela
anti - Parvovirus B19 IgM antitijela
anti - Mycoplasma pneumoniae IgG antitijela
anti - Mycoplasma pneumoniae IgM antitijela
Yersinia - IgG At
HCV -ukupna antitijela Western Blot
anti - Varicella zoster (VZV) IgG antitijela
anti - Varicella zoster (VZV) IgM antitijela
Aspergillus fumigatus - IgG At
Aspergillus fumigatus - IgM At
Aspergillus fumigatus - IgA At
C1 Inhibitor (esterazni)
Eozinofilni katjonski protein ECP
Endomizijalna IgA antitijela
Antiglijadinska antitijela IgG
Antitijela na glomerularnu bazalnu membranu (anti-GBM antitijela)
Antitijela na acetilholinske receptore
GAD antitijela
Anti Insulinska antitela
IA2 antitijela (Tyrozin phosphat)
Anti-RNP-70
Anti Neuronalna antitijela (HU,YO,RI)
Miozitis -osnovni profil
Anti Histon IgG antitijela
Endomizijalna IgG antitijela
LA /SSB antitijela
Anti-RNP/Sm
Jo-1 Antitijela
Anti-SCL-70
Anti centromerna anitela
Anti CCP antitijela
Antikardiolipinska antitijela IgG
Antitijela na TSH receptore
Anti TG antitijela
Anti TPO antitijela
TPHA - anti - Treponema pallidum antitijela
Toxoplasma gondii - IgG At aviditet
Listeria monocytogenes
LP/SLA -Solubile Liver Antigen autoantitijela
C-ANCA (Anti PR3)
p-ANCA (Anti MPO)
Leptospirosis - ukupna antitijela
anti - Toxoplasma gondii IgG antitijela
anti - Toxoplasma gondii IgM antitijela
Trichinela spiralis - IgG At
anti - Epstein Barr virus (EBV) VCA IgG antitijela
anti - Epstein Barr virus (EBV) VCA IgM antitijela
Anti Sm antitijela
RO/SSA antitijela
AMA
ANA - Antinuklearna antitijela
Antispermatozoidna antitijela
Epstein Barr - heterofilna antitijela (Paul Bunnell)
ASTO
Brucella BAB
anti - Chlamydia trachomatis IgG antitijela
anti - Citomegalovirus (CMV) IgG antitijela
anti - Citomegalovirus (CMV) IgM antitijela
Komplement C3
Komplement C4
Echinococcus - IgG At
RF-kvantitativno
Waaler-Rose
anti - Helicobacter pylori IgG antitijela
IgA
IgG
IgM
IgE
CRP
anti - Rubella virus IgG antitijela
anti - Rubella virus IgM antitijela
Cisticerkoza - T.solium IgG At
anti - Toxocara canis IgG antitijela
PAI-1 aktivnost
KKS 3 par diff sa MID
Oligoklonalne trake iz likvora
Anti-DNaza B (strepnokokna DNaza B)
Anti ds DNA (Antitijela na dvolančanu DNK)
Anti-glatkomišićna antitijela AGMA (ASMA)
Anti LKM 1
aPTT
Sedimentacija eritrocita
Retikulociti
D-dimer
Lupus antikoagulans
PROTEIN C
Kompletna krvna slika 3 diff-monociti
Ukupni porfirini-24h urin
APCR (rezistencija na aktivirani protein C)
Glukoza -6-fosfat dehidrogenaza
Delta aminolevulinska kiselina - 24h urin
Porfobilinogen-24h urin
Koagulacioni faktor X
Koagulacioni faktor VIII
Koagulacioni faktor IX
Koagulacioni faktor V
Koagulacioni faktor VII
Koagulacioni faktor XI
Anti X-a (HEPARIN)
Protein S (free-antigen)
ADAMTS-13 (proteaza faktor vonWillebrandt)
Skrining antitijela
Hemosiderin iz urina
Vrijeme koagulacije
Digoksin - nivo lijeka
Lupus ćelije
Fibrinogen
Kompletna krvna slika
Coombsov test direktni
Euglobulinska fibrinoliza
Vrijeme krvarenja
Trombinsko vrijeme
Alfa-Galaktozidaza (M.Fabry)
Beta 2 transferin
Slobodni Kappa i Lambda laki lanci u serumu
Antitijela na unutrašnji faktor (Intrinsic faktor At)
Subpopulacije limfocita
Test adrenalnog stresa (salivarni kortizol -dva uzorkovanja)
Test adrenalnog stresa (salivarni kortizol-4 uzorkovanja) produženi panel
Antitijela na Steroid-21-Hidroksilazu u serumu
Antitijela na Mijelin bazni protein (MBP)
Anti-Gangliozidna antitijela - IgM/IgG
Kolagen Tip VII -At
Zonulin u serumu
Zonulin u stolici
Autoantitijela na kalijumske kanale-IgG
EUROLyser CRP
Adenozin deaminaza -punktat
Metil-živa
Masne kiseline (dugolančane)
Alfa Lipoinska kiselina
Tiopurin-S-metil-transferaza (aktivnost)
Mikofenolna kiselina
Neopterin u urinu
Adenozin deaminaza
Kortizol iz salive -jutro (6-10h)
Kortizol iz salive -veče (23:30-00:30h)
NK Ćelije (Natural killer cells)
Leukocitarna formula-hematološki brojač
Metahefrin Free u urinu
Infliksimab (Infliximab)-nivo lijeka
Antitijela na Infliksimab(Infliximab)
Anti-NMDA receptorska antitijela u serumu
Koagulacioni faktor II
Kardiopirin IgE -alergija
FENILALANIN
Hloridi u likvoru
Albumini u likvoru
Intolerancija na hranu IgG (108 namirnica)
Mineralna analiza kose
beta Carotin (B-Carotin)
Punktat -opšti pregled
Punktat -Glukoza
Punktat -LDH
Punktat -Albumin
Punktat -Proteini
Articain-alergija
Metronidazol (Orvagil)-alergija
Peptidurija
Interleukin 4
Olovo u 24h urinu
Aluminijum u 24h urinu
Živa u 24h urinu
Kortizol -večernji
HVA (Homovanilična kiselina )-porcija urina
Acetilsalicilna kiselina (Aspirin) - nivo lijeka
Koagulacioni faktor XII
Insulin 150 min
Insulin 180 min
8-HIDROKSIDEOKSIGUANOZIN
Histamin -EDTA
Free Metanefrin u 24h urinu
Normetanefrin free
LIKVOR-manuelno
Etanol(Alkohol)-urin
Kobalt -serum
Quadriple test
Hemoglobin -Hgb
Leukociti -WBC
Trombociti -Plt
CD4+ ( T Limfociti )
Amonijak
Koagulacioni faktor XIII
Adalimumab – nivo lijeka
Antitijela na Adalimumab
Sinovijalna tečnost - opšti pregled
Sinovijalna tečnost -Glukoza
Sinovijalna tečnost -Proteini
Sinovijalna tečnost -RF
Ghrelin
Antitela na nikotinske receptore
Methemoglobin
Cistin -24h urin
Makroprolaktin
Ukupne žučne kiseline
Kortizol - 24h urin
Insulin 0min
Insulin 30 min
Insulin 60 min
Insulin 90 min
Insulin 120 min
Krvna grupa i Rh faktor
Nutritivni alergeni-panel 20
PIIINP
Polen trava mix Gx1-alergija (rano cvetanje)
Panel od 5 droga - urin
Panel od 10 droga - urin
Polen trava mix Gx3 -alergija
Protrombinsko vreme (PT) iz kapilarne krvi
TATI
Prolaktin 11h
Prolaktin 13h
Prolaktin 16h
Prolaktin 8h
Anti Insulinska Antitijela (IAA)
Trombociti u komori-manuelno
Antitijela na mišić specifičnu tirozin kinazu (anti-MUSK antitijela)
HPL (humani placentalni laktogen)
C1 inaktivator (aktivnost %)
Elektroforeza proteina u urinu
Izdisajni test na Helicobacter pylori
Koproporfirini-24h
Kortizol poslije terapije
Kortizol prije terapije
Kortizol popodnevni (16-20h)
Krioglobulini
Lidocaine/Xylocaine C232 - alergija
Tetracycline C211 - alergija
Doxycyclin C216 - alergije
Trimethoprim C242 - alergija
Novocaine HSA C83 - alergija
Aminophyllin C81 - alergija
Sulfonamid - alergija
Natrijum Benzoat IgE - alergija
Askorbinska kiselina (Vitamin C)C431 - alergija
Benzodiazepini C223 - alergija
CIC IgM
Citotoksična antitela
ANA HEP-2 (Antinuklearna At HEP-2)
Analiza kamena
Retikulinska antitela
Centromerni protein B-antitijela (Anticentromerna antitijela)
ICA antitijela
ASCA IgA
ASCA IgG
C reaktivni protein (CRP) Mindray
Eozinofili u komori
hTSH ultra sensitive
Imunokompleksi PEG
Acetil salicilna kiselina (Aspirin) - nivo leka
Benzodiazepini - nivo lijeka
Mioglobin
BNP
Vitamin D total
Cephalosporini C6 - alergija
Cliacil - alergija
Bactrim C7 - alergija
Erytromycin C212 - alergija
Lupus antitijela
UBC
Oksitocin
DHEA
Antifosfolipidna antitijela IgG
Antifosfolipidna antitijela IgM
Eozionofili u sputumu
Osmolalitet plazme
Bence-Jones proteini
Protrombinsko vrijeme
Von-Willebrand faktor-Aktivnost
Von-Willebrand faktor antigen
Mokraćna kiselina - 24h urin
Proteini - 24h urin
Klirens uree
Glukoza - urin porcija
Urea-urin pojedinačni uzorak
Cink - urin
Histamin - urin
Uroporfirini-24h urin
Aluminijum iz urina
Glukoza iz prsta
Vitamin K1
Prokalcitonin
Totalni antioksidativni kapacitet (TAC)
Glukoza - 24h urin
Fruktozamin
Mikroalbumin-II jutarnji urin/kreatinin
BUN
UIBC
Analiza stolice na tri preparata
Etanol(Alkohol)
Beta2 mikroglobulin -Urin
Aldolaza
Alfa 1 mikroglobulin - 24h urin
Pankreasna elastaza u stolici
CK Izoenzimi
Osmolalitet seruma
Osmolalitet urina
Glukoza u likvoru
Vitamin E
VITAMIN H (Biotin)
Saturacija transferina
Vitamin C
Amiloid A
Ubichinon 50 (Coenzym Q10)
C1q komplement
Slobodni Karnitin u serumu
Pankreasna Amilaza
Pankreasna Amilaza - urin
Laktat
Leptin
Adiponektin
Cistatin C
CDT - Transferin deficijentan sa ugljenim hidratima
Aminokiseline - panel
Metilmalonska kiselina
Metilmalonska kiselina u urinu
Solubilni transferinski receptor
Kreatinin - I jutarnji urin
Feritin
Glukoza - plazma
Ceruloplazmin
Proteini - urin pojedinačni uzorak
Bikarbonati
Haptoglobin
Koštana alkalna fosfataza
Ukupni Bilirubin
Alfa 2-makroglobulin
Hloridi -24 h urin
ACE
Citrati - 24h urin
Lipoprotein (a)
Oksalati - 24h urin
1.25-dihidroksi Vitamin D3
Vitamin A ( Retinol )
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6 (PIRIDOXAL)
Homocistein
Homovanilična kiselina (HVA)
Urea - 24h urin
Vitamin B12
Folati
Prealbumin (transthyretin)
CK-MB
TIBC
Proteini u likvoru
Imunoelektroforeza proteina u serumu
Kisela fosfataza - ukupna
Kisela fosfataza - prostatična
Alkalna fosfataza (ALP)
Neorganski Fosfat
Neorganski fosfor - 24h urin
Gama-GT
Glukoza
LDH
Lipaza
Litijum
Magnezijum
Magnezijum - 24h urin
Mikroalbumin - 24 h urin
Kalijum
Kalijum - 24h urin
Proteini ukupni
Gvožđe/Željezo
Natrijum
Natrijum - 24h urin
Transferin
Trigliceridi
Urea
Holinesteraza
Kreatinin
Kreatinin - 24h urin
CK - Kreatin kinaza
Elektroforeza Hemoglobina
HbA1c
Elektroforeza proteina seruma
Imunoelektroforeza proteina u 24h urinu
Indijski orah F158
Kokos F36 -alergija
Mokraćna kiselina
Mokraćna kiselina - urin
ALT (SGPT)
AST (SGOT)
Albumin
Alfa 1 antitripsin
Alfa Amilaza
Alfa Amilaza - urin
APO A
APO B
Direktni Bilirubin
Indirektni bilirubin
Jonizovani kalcijum
Kalcijum
Kalcijum-24h urin
Klirens kreatinina
Hloridi
Holesterol
HDL
LDL
Novalgetol - alergija
Hemomycin (Azitromycin) - alergija
Humani insulin IgE At. -alergija
Vitamin B1 IgE At - alergija
Jaje Mix Rf245-alergija
Kuvano mlijeko Rf231-alergija
Mlijeko u prahu Rf228-alergija
Maslina Rf342-alergija
Želatin -alergija
Žito f4-alergija
Smokva F328 - alergija
FX2 riba i morski plodovi mix- alergija
Slonjača w11(salsola kali)-alergija
Polen korova i cvijeća wx5-alergija
Grinje D2 (sintetička prašina) -alergeni
Kućna prašina h1 -alergija
Kućna prašina h2 -alergija
Posteljna prašina h3 -alergija
Duvan O201 -alergija
Pauk i76 -alergija
Bubašvaba i6 -alergija
Jasen t15 -alergija
Raž G12 -alergija
Morsko prase (zamorac) E6 -alergija
Pas e5 - alergija
Gentamycin C213 - alergija
Južni hrast IgE-polen( Quercus virginiana)
Pšenično brašno F4 -alergija
Polen trava mix GX4-alergija (kasno cvetanje)
Epitel mix ex1-alergija
Polen drveća tx9-alergija
Perje mix ex71- alergija
Mačka E1 -mačja dlaka( Cat epithelia)-alergija
Losos F41 - alergija
Tuna F40 - alergija
Pirinač F9 - alergija
Badem-alergija
Brazilski orah
Ambrosia elatior W1 -alergija
Ambrosia trifida W3 -alergija
Maslačak W8 -alergija
Pečurke F212 (šampinjoni)- alergija
Bijeli luk F47 - alergija
Spanać f214 - alergija
Grožđe F259 - alergija
Boranija
Grašak-IgE
Paprika (ljuta) F218 - alergija
Vanila - alergija
Staphylococcal enterotoxin B - alergija
Buđi mix mx2-alergija
Stršljen I75 -alergija
Bijeli hrast IgE-polen (Quercus alba)
Brest t8-alergija
Platan T11 -alergija
Pileće meso f83-alergija
Juneće meso f27-alergija
Svinjsko meso f26-alergija
Žumanac F75 -alergija
Zec E82 -alergija
Ćureće meso F284 - alergija
Diclofenac - alergija
Ibuprofen C286 (Brufen) - alergija
Paracetamol - alergija
Askaris P1 - alergija
Diamin oksidaza (DAO) -intolerancija na histamin
Bokvica w9-alergija
Kopriva W20 -alergija
Loboda w15-alergija
Topola T14-alergija
Leska T4-alergija
Vrba t12-alergija
Hrčak E84 -alergija
Konjska dlaka E3 -alergija
Komarac i71 IgG-alergija
Orah f256 -alergija
Breskva F95 - alergija
Kafa f221-alergija
Med F247 - alergija
Alfa-laktalbumin-alergija
Beta-laktoglobulin-alergija
Kazein-alergija
Račići F24 -alergija
Krompir F35 - alergija
Jagoda f44 -alergija
Latex K82 - alergija
Aspirin (Acetilsalicilna kiselina)- alergija
Ciprofloxacin HSA- alergija
Clindamycin - alergija
Kravlje mlijeko -alergija
Lešnik f17-alergija
Gluten F79 IgE - alergija
Kakao f93-alergija
Pčela I1- alergija
OSA I 3-alergija
Ampicillin C203 - alergija
Amoxicillin C204 - alergija
Penicilloyl G C1 - alergija
Penicilloyl V C2 - alergija
Meso mix (govedina,svinjsko,piliće) fx73-alergija
Jabuka F49 - alergija
Banana F92 - alergija
Pomorandža F33 - alergija
Kivi F84 - alergija
Crni luk F48 - alergija
Kikiriki f13 -alergeni
Paradajz F25 - alergija
Šargarepa F31 - alergija
Phadiatop Infant - alergija
Phadiatop (Alatop) -alergeni
Divlji pelin w6 -alergija
Breza T3- alergija
Mix grinje,prašina hx2-alergija
Grinje D1 (Dermatofagoides Pteronyssinus)-alergija
Buđi mix mx1-alergija
Pas dlaka E2 -alergija
Bjelanac F1-alergija
0 analiza | 0,00 KM
Pogledaj sve

Radno vrijeme

Povodom Međunarodnog praznika rada laboratorije Medicover Diagnostics neće raditi 1. maja 2024. godine, dok je 2. maja radno vrijeme laboratorija 07.00 do 14.00h. 
 
Povodom vjerskog praznika Vaskrsa laboratorije u Republici Srpskoj rade praznično radno vrijeme: 
 
Petak, 03.05 – 07.00 do 14.00h
Subota, 04.05. – 08.00 do 14.00h
Ponedeljak, 06.05. – 07.00 do 14.00h
 
Četvrtak, 9. maj 2024. je neradni dan.